Barokowy pałac w Zaborowie został wzniesiony w 1725 roku dla rodziny von Nostitz.

Rezydencja była budowlą dwukondygnacyjną założoną na planie prostokąta, dwutraktową z pilastrowym podziałem elewacji. Całość była przykryta dwuspadowym ceramicznym dachem mansardowym. Na uwagę zasługuje zachowany do dziś, bogato zdobiony, piaskowcowy portal głównego wejścia oraz wspaniały kartusz herbowy umieszczony w trójkątnym tympanonie frontonu. W początkach XIX wieku pałac był przebudowywany z inicjatywy rodu von Prittwitz. W 1906 roku kolejnej przebudowy dokonano za sprawą Gottharda Wirtscha i prawdopodobnie wówczas pałac skierowano fasadą frontową na wschód, w stronę parku. Pierwotnie bowiem fasada frontowa zwrócona była na zachód.

Pałac został zniszczony w styczniu 1945 roku i nie odbudowany od tamtej pory pozostaje w stanie daleko posuniętej ruiny. Do dziś zachowały się mury magistralne budowli i wspomniany, barokowy portal. Całość znajduje się w zarośniętym parku krajobrazowym.

Zaborów jest położony około 6 km na południe od Ścinawy, przy drodze nr 372 do Prochowic. Ruiny pałacu znajdują się na końcu wsi, za kościołem po prawej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2009 roku.

  • Elewacja frontowa z portalem

  • Kartusz herbowy

  • Portal wejściowy

  • Narożnik budowli

  • Elewacja parkowa

  • Narożnik budowli