Hipotetycznym fundatorem zamku w Załużu był król Kazimierz Wielki. Zamek wzniesiono na górze Sobień (451 m n.p.m.) z miejscowego kamienia na planie nieregularnego czworoboku o wymiarach 49 x 29 x 28 x 31 m. Skrzydło mieszkalne wypełniało południowo-wschodnią kurtynę. W narożniku północno-zachodnim stała czworoboczna wieża o wymiarach 7,1 x 7,8. Wjazd do zamku prowadził od strony północno wschodniej przez podzamcze.

         Po 1389 roku Władysław Jagiełło nadał zamek Kmitom herbu Szreniawa i od tego czasu pełnił on rolę ich siedziby rodowej. Zamek popadł w ruinę prawdopodobnie po najeździe Węgrów na Podkarpacie w 1474 roku. W latach 1580-1730 właścicielami ruiny zamku byli Stadniccy. Potem przechodził on jeszcze w ręce Ossolińskich, Mniszchów i Krasickich. W 1770 roku ruiny były schronieniem konfederatów barskich. W latach 1914-1918 resztki zamku mocno ucierpiały podczas działań wojennych. Po II wojnie światowej relikty zamku zabezpieczono w formie trwałej ruiny. Do dziś od strony południowej zachowały się pozostałości skrzydła mieszkalnego i murów obwodowych a przy schodkach wysokiej, kwadratowej wieży, przez którą prowadził wjazd do zamku. Od tej strony znajduje się też przedzamcze chronione wałami. Na krawędzi wzgórza znajduje się drewniany pomost widokowy skąd rozciąga się wspaniały widok na dolinę Sanu.

         Załuż jest położony 8 km na wschód od Sanoka. Z drogi nr 28 należy zjechać w prawo na Lesko i po minięciu miejscowości, w połowie drogi do wsi Monasterzec, po prawej stronie znajduje się parking u podnóża  góry Sobień.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku.

  • Wejście do ruin

  • Ruiny baszty

  • Widok na San

  • Panorama Sanu

  • Ruiny domu

  • Ruiny domu

  • Ruiny domu

  • Ruiny domu

  • Ruiny domu

  • Ruiny baszty