Klasycystyczny dwór w Zawadzie pilickiej został wybudowany najprawdopodobniej około 1850 roku.

Jest to budynek parterowy, podpiwniczony, murowany i otynkowany, wzniesiony na rzucie prostokąta, nakryty dwuspadowym dachem. W osi elewacji frontowej usytuowano czterokolumnowy portyk, zwieńczony trójkątnym tympanonem. Nad piwnicą w części południowo – wschodniej budynku można zobaczyć sklepienia łukowe murowane z cegły. Dworek jest umieszczony w centralnej części parku, położonego na łagodnym stoku spadającym pięcioma tarasami w kierunku południowo- wschodnim. W parku na uwagę zasługują drzewa stanowiące pomniki przyrody, między innymi modrzew europejski oraz lipa drobnolistna.

W okresie międzywojennym właścicielem rezydencji była rodzina Krzemóckich. W 1954 roku przeprowadzono kapitalny remont budynku, przystosowując go na potrzeby szkoły, która mieściła się w nim do 1995 roku. Od niedawna stanowi on własność prywatną i jest wykorzystywany w celach mieszkaniowych.

Zawada Pilicka jest położona 8,5 km na wschód od Szczekocin, przy lokalnej drodze do wsi Irządze.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2016 roku.

  • Widok od bramy

  • Czterokolumnowy portyk

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja tylna

  • Piwnice

  • Piwnice