Pierwotny pałac barokowy w Żelaźnie, wzniesiony w latach 1797-98 przez Johanna Karla Pelcke, został przebudowany w latach 1869-71 dla Hugona von Lobbecke według projektu Karla Schmidta.

Jest to murowana, dwuskrzydłowa budowla z cylindryczną wieżą w narożniku południowo-zachodnim. Pałac jest piętrowy, nakryty czterospadowymi dachami łamanymi z lukarnami. Elewacje dzielą pary pilastrów stojące na boniowanym parterze, a wejście akcentuje czterokolumnowy portyk z tarasem u góry. W części pomieszczeń zachowały się sklepienia kolebkowe z lunetami i fragmenty neobarokowych dekoracji sztukatorskich. Wokół pałacu rozciąga się park krajobrazowy z ogrodem.

Kolejne przebudowy powiększające miały miejsce w latach 1883 i 1908. Po II wojnie światowej w pałacu mieściła się składnica muzealna, od 1952 roku dom wczasowy huty „Bobrek”, a obecnie dom wczasowy Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach.

Żelazno jest położone 7 km na południe od Kłodzka, przy drodze nr 33 do Bystrzycy Kłodzkiej. Pałac znajduje się w północnej części wsi po prawej stronie drogi nr 33, tuż przy zjeździe do Krosnowic.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2007 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Styk skrzydeł

  • Elewacja frontowa i skrzydło

  • Kartusz herbowy

  • Narożna wieża

  • Elewacja tylna

  • Tablica informacyjna

  • Zabudowania gospodarcza

Obecnie pałac wygląda na opuszczony i niszczeje.

Nowe zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.