Dom podcieniowy nr 20 w Złotowie został zbudowany pod koniec XVIII wieku dla Johanna Gabriela Preussa, na co wskazują inicjały JGP w naświetlu drzwi wejściowych (dokładnie w 1741 roku – data z płyty mosiężnej z gmerkiem żuławskim znalezionej na poddaszu domu). Jest to konstrukcja murowano-drewniana, z ryglowymi szczytami i ryglową wystawką. Głęboką, umieszczoną od frontu wystawkę, wypełnioną żółtą cegłą, wspiera siedem drewnianych kolumn. Całość nakryto wysokim, dwuspadowym dachem.  Dom wyróżniał się bogato ukształtowaną dekoracją ryglową szczytu podcienia. Był to jeden z największych domów podcieniowych, posiadał dwa kominy butelkowe oraz zachowaną bogatą intarsjowaną stolarkę.

W nocy z 9 na 10.03.2014 roku dom spłonął. Przed pożarem należał do trzech prywatnych właścicieli. Feralnej nocy spłonął niestety podcień i cały dach. Na szczęście, wojewódzki konserwator zabytków pomimo sporych strat nie wydał zgody na rozbiórkę zabytku, dzięki temu można było przystąpić do żmudnej odbudowy. Na jesieni 2015 roku rozpoczęto odbudowę domu, która trwa do dziś.

Złotowo jest położone 11 km na wschód od Malborka, 4 km na południe od Starego Pola. Dom nr 20 znajduje się w centrum wsi.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2020 roku.

  • Widok od ulicy

  • W podcieniu

  • Elewacja boczna i tylna