W 1829 roku zbudowano w Złotym Potoku dworek klasycystyczny. Fundatorem był prawdopodobnie Cyprian Pintowski. Jest to parterowa budowla ozdobiona czterokolumnowym gankiem wejściowym, nakryta dwuspadowym dachem.

W 1851 roku majątek nabył generał Wincenty Krasiński i w 1856 roku obok dworku, na miejscu starszego założenia, wybudował okazały, piętrowy pałac w stylu klasycystycznym. Po śmierci generała dobra otrzymał Zygmunt Krasiński. W 1859 roku majątek po śmierci Zygmunta otrzymała jego córka Maria, która wyszła za mąż za hrabiego Edwarda Raczyńskiego. W 1912 roku Karol Raczyński kazał przebudować pałac według projektu Jana Heuricha lub Zygmunta Hendla.

Powstał wówczas piętrowy, podpiwniczony, murowany z cegły i otynkowany budynek, wzniesiony na planie prostokąta, nakryty dachem czterospadowym. W trzykondygnacyjnej osi  dziewięcioosiowej elewacji frontowej usytuowano pięcioosiowy wydatny ryzalit zwieńczony trójkątnym przyczółkiem. Główne wejście poprzedza portyk filarowy podtrzymujący taras. Wejścia głównego do pałacu strzegą dwa marmurowe lwy, podtrzymujące tarcze z herbami: Nałęcz (Przewiązka) – hrabiów Raczyńskich i Czetwertyński I (Święty Jerzy zabijający smoka) – książąt Czetwertyńskich. Były one na czas wojny zakopane w miejscu, w którym obecnie stoją. Na prawo od frontowego ryzalitu znajduje podcień filarowy również zwieńczony tarasem. Elewacje pałacu zachowały liczne ozdobne detale architektoniczne: gzymsy między kondygnacjami i gzyms wieńczący, boniowane lizeny, boniowanie pasowe przyziemia, opaski wokół otworów okiennych, płyciny podokienne, nadokienniki na konsolkach.  Front pałacu zwrócony na zachód, ozdobiony jest przez pięcioosiowy ryzalit, zakończony trójkątnym przyczółkiem z kartuszem herbowym. W północnym skrzydle znajdowała się piękna wieża, rozebrana w 1939 roku. Przed pałacem stoi fontanna, niestety obecnie sucha i zaniedbana. Do pałacu przylega rozległy park krajobrazowy z licznymi okazami starodrzewu. Dodatkową atrakcją parku są stawy.

Podczas wojny hitlerowcy zajęli pałac i przenieśli Raczyńskich do dworku. W 1944 roku wysiedlili rodzinę właścicieli do Częstochowy. Najcenniejsze elementy wyposażenia pałacu Niemcy wywieźli w 1945 roku, a resztę zniszczyli po wkroczeniu Rosjanie. Po wojnie budynek był kilkakrotnie remontowany. Do dziś hol parteru zdobią pary kolumn i dekoracja stiukowa. Zachowała się zabytkowa drewniana klatka schodowa, a na piętrze część boazerii przytrzymującej tapety z materii. Z dawnego wyposażenia pałacu pozostały także szafy biblioteczne i kredens kuchenny oraz nieliczne meble i obrazy eksponowane w Dworku Krasińskich Od 1949 roku pałac i dwór należały do Państwowego Technikum Rolniczego, a obecnie do Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. W pałacu mieściła się ekspozycja przyrodniczo-kulturowa, a w dworku Muzeum Krasińskich. Obecnie pałac znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i nie można go zwiedzać. W 2011 roku pałac wraz z przyległościami zwrócono prawowitym spadkobiercom Raczyńskich.

Złoty Potok jest położony 28 km na wschód od Częstochowy przy drodze nr 793 do Żarek. Zespół pałacowo-dworski znajduje się po lewej stronie szosy za murowanym płotem.

Zdjęcia wykonano w październiku 2004 roku.

 • Widok od bramy wejściowej

 • Elewacja frontowa

 • Dworek

Nowe zdjęcia wykonano we wrześniu 2016 roku.

 • Elewacja frontowa pałacu

 • Elewacja frontowa

 • Elewacja frontowa

 • Kartusz herbowy w tympanonie

 • Elewacja frontowa i fontanna

 • Lwy przed wejściem

 • Elewacja frontowa i boczna

 • Elewacja tylna

 • Elewacja tylna i boczna

 • Elewacja boczna

 • Elewacja frontowa dworu

 • Elewacja frontowa

 • Elewacja frontowa

 • Czterokolumnowy ganek

 • Elewacja tylna

 • Tablica poświęcona Janowi Kiepurze