Najstarsza informacja dotycząca kościoła w Żuławce Sztumskiej pochodzi z 1250 roku i jest związana z tutejszym proboszczem, Arnoldem.

Istniejący kościół pw. św. Jana Chrzciciela wybudowano w latach 1325-50. Podczas wojen szwedzkich w latach 1629-59 kościół został obrabowany i zniszczony. W 1647 roku odnowiono prezbiterium. Wkrótce w 1666 roku zawaliła się częściowo wieża, niszcząc południowo-zachodni fragment nawy. Gruntowny remont świątyni przeprowadzono w latach 1695-96. W tym też roku, 31 października, kościół był konsekrowany przez biskupa chełmińskiego Teodora Potockiego. W 1888 roku wieża otrzymała nowy hełm.

Gotycka, orientowana, jednonawowa świątynia została wzniesiona na planie dwóch zestawionych osiowo prostokątów – szerokiego nawy (ok. 12 x 15 m) i wydłużonego prezbiterium o ściętych wschodnich narożach (ok. 11 x 9 m). Od zachodu do nawy przylega w części południowej kwadratowa wieża (ok. 4,5 x 5 m), nakryta blaszanym hełmem z latarnią zwieńczoną iglicą i na osi kruchta (ok. 3,5 x 4 m) o neogotyckiej dekoracji, a od południa prostokątna zakrystia (ok. 6 x 3 m). Oskarpowana nawa została przykryta dachem dwuspadowym. Do nawy, po jej wschodniej stronie, przylega niższe prezbiterium zamknięte trójbocznie i ujęte uskokowymi skarpami. Przy prezbiterium usytuowano wąską zakrystię. Budowlę wzniesiono z cegły i otynkowano z wyjątkiem górnej części wieży.

Wewnątrz zachowało się cenne wyposażenie z XVII i XVIII w. m.in. ołtarz główny z obrazem Wniebowzięcia NMP oraz epitafium ks. Kazimierza Szczepańskiego (zm. 1718 r.), fundatora ołtarza i innych elementów wyposażeniem wnętrza.

Żuławka Sztumska jest położona 15 km na wschód od Malborka i 12 na północ od Dzierzgonia. Kościół położony w centrum wsi po południowej stronie głównej drogi.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2020 roku.

  • Wieża i kruchta

  • Fasada i wieża

  • Kruchta

  • Nawa

  • Ołtarz główny

  • Ołtarz główny

  • Ambona

  • Kamienna chrzcielnica