Pierwsze wzmianki na temat twierdzy Hochosterwitz (niem. Burg Hochosterwitz) pojawiają się w akcie darowizny króla Ludwika II Niemieckiego, który w 860 roku przekazał diecezji Salzburga prawa do niektórych swych posiadłości. Na tejże liście znalazła się również i posiadłość Hochosterwitz, która była znana pod nazwą Ostrovica jeszcze z czasów złożenia tutaj słowiańskiego księstwa Karantania. W XI wieku twierdzę od diecezji otrzymał książę Karantanii Engelbert von Spanheim, za udzielone wsparcie arcybiskupowi Salzburga Gebhardowi w czasie sporu o inwestyturę. W 1209 roku książę Bernard Spanheim podarował owe dobra rodowe swemu podczaszemu, którego wraz z zamkiem otrzymał nazwisko von Ostervitz. Potężne umocnienia i dogodna lokalizacja obiektu znajdującego się na wysokiej skale, zbocza której jeszcze podczas budowy zamku zostały dodatkowo ściosane by utrudnić wejście wojskom wroga, znakomicie spisały się w czasie oblężenia mającego miejsce w 1360 roku.

W XV wieku zamek przeszedł w ręce cesarza Fryderyka III Habsburga, a wiek później nowym właścicielem został baron George Khevenhüller, którego potomkowie troszczą się o ten wspaniały obiekt dnia dzisiejszego. Wtedy to w latach 1570-86 nastąpiła największa w historii rozbudowa i wzmocnienie funkcji obronnych twierdzy. Wybudowano wówczas prowadzącą do zamku przeszło 620 metrową drogę, wiodącą krętymi serpentynami przez cztery rzędy masywnych murów i 14 bram, z których wiele wyposażonych jest w znajdujące się nad nimi baszty, zwodzone mosty i inne równie imponujące umocnienia. Była to jedyna (oprócz tajnej ścieżki prowadzącej zboczami zwanej Narrensteig – ścieżką głupców) trasa wiodąca do warowni. Dodatkowo przy dobrej przejrzystości powietrza w pogodne dni z wieży zamkowej widok sięgał nawet do 30 km. Pozwalało to na dokładne obserwowanie okolicy i w razie co szybkie przygotowanie się do ewentualnej obrony. Jego głównym zadaniem miała być ochrona kraju przed częstymi najazdami tureckimi. Dzięki takiemu usytuowaniu i licznych zabezpieczeń Zamek Hochosterwitz nigdy nie został zdobyty ani poważnie uszkodzony. Po XVI wieku znaczące zmiany w wyglądzie warowni już nie następowały, а wojny i temu podobne wydarzenia omijały rodzinną posiadłość Khevenhullerów.

Lista bram wiodących do zamku wraz z datą ich wybudowania: Fähnrichtor (1580), Wächtertor (1577), Nautor (1583), Engelstor (1577), Löwentor (1577), Manntor (1578), Khevenhüllertor (1580), Landschaftstor (1570), Reisertor, Waffentor (1576), Mauertor (1575), Brückentor, Kirchentor (1578) i Kulmertor (1575).

Obecnie w twierdzy urządzone zostało muzeum opowiadające historię zamku. Odwiedzając Hochosterwitz warto także zobaczyć zbrojownię oraz przepiękną kaplicę św. Mikołaja. Z myślą o zwiedzających przygotowano tu także restaurację oraz sklepiki z pamiątkami. Zamek Hochosterwitz to jedna z najbardziej imponujących średniowiecznych twierdz znajdujących się na terenie obecnej Austrii.

Warownia wznosi się majestatycznie na 175 metrowej skale w pobliżu miejscowości Sankt Georgen am Längsee, ok. 16 km na północny-wschód od Klagenfurtu.

Zdjęcia pochodzą z filmu nagranego kamerą VHS w sierpniu 1992 roku. Niestety ich jakość pozostawia wiele do życzenia, ale chciałem je wykorzystać.

 • Widok z autostrady

 • Widok z parkingu

 • Brama 1 Fähnrich

 • Brama 2 Wächter

 • Brama 3 Nau

 • Brama 4 Engels

 • Brama 5 Löwen

 • Brama 6 Mann

 • Brama 7 Khevenhüller

 • Brama 8 Landschafts

 • Brama 9 Reiser

 • Brama 10 Waffen

 • Brama 11 Mauer

 • Brama 12 Brücken

 • Brama 13 Kirchen

 • Brama 14 Kulmer

 • Mury obronne

 • Kościół zamkowy

 • Portal kaplicy

 • Mury obronne