Kahlenberg (po polsku Łysa Góra) to wzgórze o wysokości 484 m n.p.m., z którego w 1683 roku król Polski Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń z Turkami.

Wzgórze przekazano Kamedułom przybyłym z Italii, którzy w latach 1629-39 zbudowali kościół św. Józefa oraz klasztor.  W trakcie wojny 30-letniej w roku 1643 zakonnicy musieli opuścić teren zakonny z powodu wypędzenia ich przez Szwedów. W lipcu 1683 roku zabudowania na Kahlenbergu spalili Turcy. 11 września 1683 roku armia cesarska pod dowództwem Karola Lotaryńskiego, zajęła wzgórza Kahlenberg i Leopoldsberg. Przybył tu także król Jan III Sobieski wraz ze swoim wojskiem. Nocował w tym miejscu z 11 na 12 września 1683 roku i o 4:00 rano uczestniczył we mszy św. celebrowanej w ruinach kościoła i klasztoru przez legata papieskiego Marco d’Aviano. Był to dzień zwycięskiej bitwy dla wojsk chrześcijańskiej Europy dowodzonych przez króla Jana III Sobieskiego z wojskami tureckimi.

Kameduli powrócili na Kahlenberg 6 listopada 1693 roku. W 1734 roku zakończono odbudowę kościoła. Jednak 5 lipca 1782 roku na skutek kasaty zakonu Kameduli opuścili Kahlenberg, a kościół i klasztor miały od teraz spełniać zadania świeckie. Nie trwało to jednak długo, po roku z powrotem poświęcono świątynie i utworzono parafię. W roku 1809 w czasie wojen napoleońskich dotarły na Kahlenberg wojska francuskie i kościół ponownie obrócił się w ruinę. w 1849 roku Jan i Józefina Finsterle odkupili zabudowę Kahlenberg od księcia Liechtensteinu i ponownie odbudowano świątynię wieńcząc je poświęceniem 12 września 1852 roku.

W 1893 roku utworzono tutaj austriacko-polskie Kahlenberskie Stowarzyszenie Religijne. Polacy mieszkający w Wiedniu na początku XX wieku odnowili kaplicę Aniołów Stróżów zwaną kaplicą Sobieskiego. Zakon Paulinów podarował kościołowi kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 4 kwietnia 1906 roku przekazano kościół św. Józefa Polskiemu Zgromadzeniu Zmartwychwstańców. W 1930 roku w zakrystii pokamedulskiej oraz znajdującej się obok niej kaplicy, poświęconej bł. Innocentemu XI i Janowi III Sobieskiemu urządzono muzeum poświęcone tematyce Odsieczy Wiedeńskiej. 13 września 1983 roku, w 300-tną rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej przebywał na Kahlenbergu papież Jan Paweł II. Z Kahlenbergu roztacza się panorama Wiednia.

Kahlenberg Vienna czyli wiedeński Kahlenberg jest wzgórzem położonym na wysokości 484 metrów n.p.m. na terenie Lasu Wiedeńskiego oraz 19 dzielnicy Wiednia, około 8 km na północ od centrum miasta.

Zdjęcia pochodzą z filmu nagranego kamerą VHS w sierpniu 1992 roku. Niestety ich jakość pozostawia wiele do życzenia, ale chciałem je wykorzystać.

  • Kościół św. Józefa

  • Kościół św. Józefa

  • Ołtarz