Kościół kapucynów (niem. Kapuzinerkirche) w Wiedniu ufundowała w 1618 roku żona cesarza Macieja, Anna. Budowa rozpoczęła się w 1622 roku i ze względu na trwającą wojnę trzydziestoletnią przeciągnęła się do 1632 roku. Jest to barokowa, jednonawowa świątynia z krótkim prezbiterium. Do nawy dostawione są kaplice: Cesarska i Piety. Skromna fasada kościoła zwieńczona trójkątnym szczytem, przepruta jest dużą rozetą i dwoma zamkniętymi półkoliście oknami a poniżej znajduje się niewielka kruchta. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe, z wieżyczką na sygnaturkę nad prezbiterium. Wnętrza kościoła pozbawione są podziałów i nakrywają je sklepienia kolebkowe. Wyposażenie wnętrza pochodzi gównie z XVIII i XIX wieku. Składają się na nie ołtarze, obrazy, ławy i stacje Męki Pańskiej. W kaplicy Piety znajduje się ołtarz z marmurową pietą i grób bł. Marka z Aviano. Na ścianach kościoła znajduje się wiele tablic pamiątkowych i epitafiów.

W podziemiach kościoła znajduje się Kaisergruft (Krypta Cesarska), w której spoczywają Habsburgowie począwszy od 1633 roku. W dziesięciu pomieszczeniach mieści się 146 sarkofagów, reprezentujących zmienne cechy architektoniczne, od najbogatszych do skromnych. Do pierwszych zalicza się sarkofagi Marii Teresy i Franciszka Lotaryńskiego, pełne rokokowych ozdób i symboli, natomiast sarkofag ich syna Józefa II jest bardzo prosty (zgodnie z życzeniem samego cesarza). Ostatnim pochowanym tu cesarzem był Franciszek Józef I (1916). W Krypcie Cesarskiej, którą opiekują się Kapucyni, znajdują się również sarkofagi cesarzowej Elżbiety i arcyksięcia Rudolfa. Serca Habsburgów, którzy zmarli w latach 1654-1878, zostały pochowane w Krypcie Serc (Herzgruft) w kościele św. Augustyna (Augustinerkirche).

Krypta Cesarska do dzisiaj stanowi miejsce pochówku: W roku 1989 pochowano tu Zytę, ostatnią cesarzową Austrii. A 16 lipca 2011 stała się miejscem spoczynku jej najstarszego syna, byłego arcyksięcia i polityka-europeisty, Ottona Habsburga pochowanego tu wraz z małżonką Reginą.

Ciekawostki: W kościele pochowano królową Polski Eleonorę Marię Habsburżankę, żonę króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Sarkofag królowej mieści się w pierwszej krypcie zwanej kryptą Leopolda jako trzeci od wejścia. Zdobi go kartusz z herbem Rzeczypospolitej. Tu spoczęło także serce Stanisława Potockiego – polskiego szlachcica. W kościele wisi tablica upamiętniająca 2. pułk ułanów z polskim napisem „Nie dajmy się” i tablica upamiętniająca polskich żołnierzy z 13. pułku ułanów poległych w czasie I wojny światowej pod Rymanowem, Litynią, Chreniowem, Burczycami, Krzemieńcem, Korytnicą.

Kościół kapucynów znajduje się na wiedeńskim placu Neuer Markt, około 400 metrów na wschód od pałacu Hofburg. 

Zdjęcia pochodzą z filmu nagranego kamerą VHS w sierpniu 1992 roku. Niestety ich jakość pozostawia wiele do życzenia, ale chciałem je wykorzystać.

  • Sarkofag