Budynek parlamentu w Wiedniu został wybudowany w latach 1874–83 według projektu duńskiego architekta Theophila Hansena, jako siedziba obrad Rady Państwa, parlamentu austriackiej części monarchii austro-węgierskiej. Obiekt powstał w nurcie historyzmu, naśladując sztukę starożytnej Grecji. Przed głównym wejściem do budynku znajduje się fontanna Pallas Ateny, ukończona w 1902 roku.

Rada Państwa obradowała w budynku do 1918 roku. Następnie stał się on siedzibą kolejno Prowizorycznego Zgromadzenia Narodowego i Konstytucyjnego Zgromadzenia Narodowego, a od 1920 roku obradują w nim obie izby austriackiego parlamentu, Rada Narodowa i Rada Federalna. Po rozwiązaniu parlamentu w 1933 roku do Anschlussu Austrii w roku 1938 w budynku obradował austriacki Bundestag. W trakcie II wojny światowej budynek dotkliwie ucierpiał wskutek bombardowań. Po wojnie ponownie przywrócono obrady obu izb parlamentu, odbudowano także obiekt ze zniszczeń.

Parlament znajduje się przy Ringstrasse, około 120 metrów na zachód od katedry św. Szczepana.

Zdjęcia pochodzą z filmu nagranego kamerą VHS w sierpniu 1992 roku. Niestety ich jakość pozostawia wiele do życzenia, ale chciałem je wykorzystać.

  • Widok ogólny

  • Pallas Atena

  • Kwadryga