Romański kościół św. Ruprechta (niem. Ruprechtskirche) w Wiedniu jest najstarszą świątynią miasta. Została ona prawdopodobnie zbudowana przez biskupa Wirgilusza z Salzburga na miejscu podziemnego oratorium. Pierwsze wzmianki o kościele pojawiają się w 1161 roku.

Jest to jednonawowa budowla z kwadratową wieżą, nakrytą czterospadowym dachem namiotowym. Wieżę ozdabiają romańskie biforia. Nawa główna i niższe piętra wieży powstały w XI wieku. Samą wieżę powiększono dwukrotnie: najpierw w XII, a następnie w XIII stuleciu. W XIII wieku dodano także chór. Niezwykle cennym zabytkiem są najstarsze wiedeńskie witraże pochodzące z XIII wieku, przedstawiające ukrzyżowanie Chrystusa oraz Maryję z dzieciątkiem, najstarsze w Wiedniu dzwony, pochodzące z około 1280 roku oraz ołtarz „Naszej Pani z Loreto”.

Budowlę restaurowano w latach 1934-36 oraz 1946-48. W średniowieczu działał tutaj Salzamt, czyli urząd solny, odpowiedzialny za dystrybucję soli. Patron kościoła, św. Ruprecht z Salzburga, jest również patronem wiedeńskich handlarzy solą. U stóp romańskiej wieży znajduje się posąg świętego trzymającego naczynie z solą.

Kościół św. Ruprechta położony jest na placu Ruprechtplatz, na północ od katedry św. Szczepana.

Zdjęcia pochodzą z filmu nagranego kamerą VHS w sierpniu 1992 roku. Niestety ich jakość pozostawia wiele do życzenia, ale chciałem je wykorzystać.

  • Wieża kościoła

  • Elewacja z wejściem