Nowy Zamek w Grodnie, a właściwie rokokowy pałac królewski, został wzniesiony w latach 173451 z z inicjatywy króla Augusta III Sasa, jako letnia rezydencja królewska i wielkich książąt litewskich, według projektu K.F. Poepellmana, J. Ch. Jaucha i J. F. Knoebla na miejscu dawnego Zamku Niskiego. W 1789 roku rezydencja została przebudowana według projektu architekta Giuseppe de Sacco.

Była to dwuskrzydłowa, piętrowa budowla, wzniesiona na rzucie podkowy, nakryta mansardowym dachem.

W pałacu odbywały się sejmy generalne I Rzeczypospolitej. W tym gmachu podczas ostatniego sejmu Rzeczypospolitej w 1793 roku został podpisany traktat rozbiorowy z Rosją i Prusami, a w roku 1795 król Stanisław August Poniatowski złożył podpis pod aktem abdykacji. Król mieszkał w nim do 1797 roku. W jednej części pałacu znajdowały się pokoje królewskie, a w drugiej – sale przeznaczone na potrzeby obrad sejmu. Na potrzeby sejmu na dziedzińcu wybudowano też w 1726 roku (niezachowany) specjalny budynek mieszczący salę sejmową. Po 1750 roku wzniesiono kaplicę krytą kopułą oraz zachowaną do dziś bramę wjazdową.

W XIX wieku przebudowany i zamieniony przez Rosjan na szpital i koszary. W czasie II wojny światowej budynek został zniszczony w wyniku działań wojennych. Odbudowano go po roku 1952 w stylu socrealistycznym na siedzibę komitetu obwodowego partii komunistycznej. W 1993 roku w budynku umieszczono część magazynów muzealnych ze Starego Zamku. Obecnie mieści się w nim Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne. W 1994 roku, w 200-ną rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, na zamku umieszczono tablice ku czci Tadeusza Kościuszki.

W obecnym kształcie Nowy Zamek jest budowlą dwukondygnacyjną, wzniesioną na planie litery C. W osi korpusu głównego, od strony zewnętrznej usytuowano półkolisty ryzalit, nad którym znajduje się kolisty taras oraz okrągła wieżyczka-belweder z wysoką iglicą, a od dziedzińca sześciokolumnowy portyk zwieńczony tympanonem. Elewacje budowli zdobią pilastry i szeroki gzyms. W pierwotnym stanie zachowała się brama wjazdowa z XVIII wieku, flankowana filarami z rzeźbami sfinksów i dwiema oficynami. 

Nowy Zamek znajduje się nad Niemnem, przy ul.Zamkowej. 

Zdjęcia wykonano w lipcu 2014 roku.

 • Brama wjazdowa

 • Sfinks na filarze

 • Brama wjazdowa od dziedzińca

 • Korpus główny

 • Sześciokolumnowy portyk

 • Zniszczony kartusz herbowy Rzeczpospolitej

 • Oficyna

 • Lewe skrzydło

 • Prawe skrzydło

 • Widok od Starego Zamku

 • Widok od Cerkwi śś. Borysa i Gleba