Klasycystyczny pałac Chreptowiczów w Grodnie został zbudowany w końcu XVIII wieku i inicjatywy Joachima Chreptowicza, ostatniego kanclerza wielkiego litewskiego.

Jest to dwukondygnacyjna, podpiwniczona budowla przyuliczna, wzniesiona na rzucie prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem. W osi dziewięcioosiowej elewacji frontowej usytuowano trzyosiowy pozorny ryzalit, ozdobiony czterema pilastrami, podtrzymującymi ozdobną belkę z trójkątnym szczytem. Nad głównym wejściem umieszczono kartusz herbowy Chreptowiczów. 

W wieku XIX mieszkała w pałacu rodzina Musznickich i Lechnickich. Od roku 1990 mieści się w nim Muzeum Historii Religii i Ateizmu.

Pałac znajduje się przy ulicy Zamkowej, w pobliżu królewskich zamków

Zdjęcia wykonano w lipcu 2014 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Widok od dziedzińca