Medugorje (pol. Medziugorie) to miejscowość w Bośni i Hercegowinie położona w południowej części Hercegowiny na południowy zachód od Mostaru. Znana głównie dzięki mającymi tutaj mieć miejsce od 1981 roku objawieniami Matki Bożej, cały czas badanymi przez Kościół katolicki, do tej pory nie odrzuconymi ani nie potwierdzonymi. Od średniowiecza kościelną administrację nad terenami należącymi obecnie do Bośni i Hercegowiny sprawowali Franciszkanie. Parafię pod wezwaniem św. Jakuba ustanowiono w 1892 roku, a pierwszy kościół parafialny wzniesiono w 1897 roku. Obecnie istniejący kościół został konsekrowany 19 stycznia 1969 roku. W 1933 roku z okazji jubileuszu 1900 lat odkupienia, na wzgórzu Kriżevac ustawiono betonowy krzyż, zawierający cząstkę relikwii drzewa krzyża świętego.

Do lat 80-tych XX wieku Medziugorje była typową wiejską parafią. Wtedy w związku z mającymi tutaj mieć miejsce objawieniami Matki Bożej Medziugorie, do tej pory całkowicie zamieszkane przez Chorwatów, z małej wioski składającej się pierwotnie z trzech osad stało się miejscem kultu religijnego dla przybywających tu licznie pielgrzymów, a przy tym bazą gastronomiczno-noclegową, miejscem handlu dewocjonaliami i pamiątkami. Jak twierdzi sześcioro widzących Matka Boża zaczęła się im ukazywać 24 czerwca 1981 roku, w miejscu zwanym Podbrdo, u podnóża wzgórza Crnica i objawia się im do dnia dzisiejszego. Trójce z nich (Ivan, Vicka, Marija) przez czas już ponad 31 lat objawień prawie codziennie, pozostałej trójce (Mirjana, Ivanka, Jakov) z różną częstotliwością, raz w roku bądź raz w miesiącu. Matka Boża objawia się widzącym tam, gdzie aktualnie przebywają. Pierwsze objawienie dzieciom miało mieć miejsce w godzinach wieczornych we wsi Bijakovici, u podnóża wzgórza Crnica. Następnego dnia dzieci wróciły na to samo miejsce, dwoje z nich nie przyszło, a w zamian za nich przyszło dwoje innych. Tego dnia, tj. 25 czerwca 1981 roku, ukształtowała się szóstka tzw. “widzących”. Następnego dnia (26 czerwca) ukazująca się dzieciom “Pani” (w języku chorwackim: Gospa) miała przedstawić się im jako “Błogosławiona Dziewica Maryja” (chorw. Blažena Djevica Marija). Pierwsze objawienia na Wzgórzu trwały do 29 czerwca 1981, po czym zostały przeniesione do kościoła w Medziugorie. Matka Boża wzywa cały świat do modlitwy i nawrócenia, przekazuje liczne orędzia, w których zachęca do pogłębienia życia wiary i życia sakramentalnego, do lektury Pisma Świętego, oraz wszelkiej pobożnej praktyki, do pokuty oraz oddania swojego życia Jezusowi. Przekazuje widzącym tajemnice dotyczące przyszłych losów Kościoła i świata.

Kościół Katolicki w swoim oficjalnym stanowisku wobec wydarzeń z Medziugorie wstrzymuje się na razie z ostatecznym osądem objawień – do tej pory ani nie uznaje ich jako prawdziwych ani też nie odrzuca jako fałszywych. Obecnie objawienia bada specjalna komisja powołana przez papieża Benedykta XVI w 2010 roku, której przewodniczy Kardynał Camillo Ruini. Komisja jeszcze nie przedstawiła wyników swoich badań.

W centrum miejscowości znajduje się kościół pw. św. Jakuba. W pobliżu miejscowości znajdują się dwa wzniesienia – Wzgórze Objawień (Podbrdo), miejsce pierwszych objawień, oraz Góra Krzyża (Kriżevac). Zbocza wzgórz są kamieniste, porośnięte niską roślinnością. W miejscach objawień ustawiono krzyże, w drodze na Podbrdo ustawiono tajemnice różańca, a na Kriżevac stacje drogi krzyżowej. W miejscach modlitwy pielgrzymi zostawiają kawałki papieru z obietnicami, prośbami, obrazki, różańce i kwiaty, czasem ustawiają małe krzyże. W Medziugorie istnieje ponadto dom wspólnoty osób uzależnionych – Wspólnota Cenacolo. Mieszczą się tutaj także domy różnych wspólnot: Wspólnoty Błogosławieństw, Oazy Pokoju i innych.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2014 roku.

 • Panorama miasta z góry Kriżevac

 • Kościół św.Jakuba

 • Nawa główna

 • Kaplica Matki Bożej

 • Plan sanktuarium

 • Spowiednik

 • Ołtarz na dworze

 • Ołtarz na dworze

 • Sanktuarium nocą

 • Sanktuarium nocą

 • Sanktuarium nocą

 • Sanktuarium nocą

 • Sanktuarium nocą

 • Tajemnice różańca w drodze na Podbrdo

 • Tajemnice różańca w drodze na Podbrdo

 • Tajemnice różańca w drodze na Podbrdo

 • Tajemnice różańca w drodze na Podbrdo

 • Tajemnice różańca w drodze na Podbrdo

 • Miejsce objawień na Podbrdo

 • Miejsce objawień na Podbrdo

 • Niebieski Krzyż, gdzie Mirjana ma objawienia Matki Bożej

 • Góra Krzyża - Kriżevac

 • Droga Krzyżowa w drodze na Kriżevac

 • Droga Krzyżowa w drodze na Kriżevac

 • Droga Krzyżowa w drodze na Kriżevac

 • Droga Krzyżowa w drodze na Kriżevac

 • Krzyż na Górze Kriżevac

 • Krzyż na Górze Kriżevac

 • Góra Kriżevac