Cerkiew św. Stefana, znana jako Nowa Metropolia, została zbudowana w okresie XI-XIII wieku. W XVI wieku kościół został wydłużony, a w XVIII wieku dodano babiniec. 

Zbudowana z kamieni i cegieł świątynia jest trójnawową bazyliką. Nawa główna wznosi się powyżej bocznych i posiada owalne przyczółki po stronie wschodniej i zachodniej. Kościół wielokrotnie był niszczony, odbudowywany i powiększany. Do budowy kościoła wykorzystano wiele elementów architektonicznych z wcześniej zniszczonej budowli. Na początku kościół został poświęcony Matce Boskiej, dlatego też malowidła ścienne przedstawiają sceny z jej życia. Data namalowania naściennych obrazów – 1599 rok jest oznaczona na inskrypcjach darczyńcy, które zlokalizowane są nad południowym wejściem. Wewnątrz istnieje 258 ściennych malowideł, na których jest więcej niż 1000 postaci. Style, jakimi wykonano malowidła, wskazują, iż nad nimi pracowali trzej malarze. W XVIII wieku, sceny Sądu Ostatecznego malowane na wschodniej były wykonane w tradycyjnym stylu ikonograficznym tamtego okresu. Oryginalny ikonostas, datowany na XVI wiek i drewniany, rzeźbiony tron oraz ambona z XVIII wieku, które zachowały się w kościele, a także styl architektoniczny i przede wszystkim malowidła ścienne w kościele św. Stefana, czynią z niego jeden z najważniejszych zabytków bułgarskiej kultury.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2016 roku

  • Wejście na teren cerkwi

  • Widok od ulicy

  • Elewacja tylna z absydami

  • Elewacja boczna