Najbardziej wysunięta na wschód jest cerkiew św. Teodora wzniesiona w XIII wieku.

Tylko zachodnia i północna ściana są oryginalne. Uważana jest za najwcześniejszą z zachowanych budowli w malowniczym stylu cerkiewnym. Jest to typowy styl dla architektury z okresu drugiego państwa bułgarskiego. Gładko obrobione ciosy przekładane są pasmami ceglanymi. Z XVII w pochodzi ikonostas. Świątynia znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Neptun i Emona.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2016 roku.

  • Widok ogólny

  • Widok ogólny