Cerkiew św. Jerzego w Sofii (buł. Църква „Свети Георги”) została wybudowana przez Rzymian z czerwonej cegły w czwartym wieku naszej ery, w kształcie rotundy.

Początkowa funkcja budowli nie jest do dzisiaj jasna – swoich zwolenników ma teza, że była to kiedyś część łaźni kaldarium, czego dowodzić ma obecność pod podłogą hypocaustum, czyli rzymskiej wersji ogrzewania podłogowego. Najprawdopodobniej jednak przeznaczenie budynku było od początku sakralne, a rotunda stanęła na jakimś dawnym miejscu pogańskiego kultu.

Jest to niewielkich rozmiarów budowla centralna z dwoma kaplicami po bokach poprzedzona obszernym przedsionkiem i dziedzińcem. Małe, kwadratowe prezbiterium oddzielone jest dziś od nawy ikonostasem. Wnętrze doświetlone jest znajdującymi się wysoko oknami. Wewnątrz oraz w centralnej kopule zachowały się oryginalne freski z XII-XIV wieku. Przedstawiają one 22 proroków, a nad kopułą znajduje się wieniec – symbol całości. Tę okazałą kopułę datuje się na XIV wiek, a wewnątrz niej przedstawiony jest Chrystus, otoczony przez 4 aniołów.

Kościół w tym miejscu ustanowił cesarz Konstantyn Wielki, a po wielkich zniszczeniach spowodowanych najazdami Wizygotów i Hunów Atylli, odbudował go Justynian. Po zdobyciu miasta przez Bułgarów chana Kruma Strasznego, kościół i św. Jerzego dalej pełnił funkcje sakralne. Nawrócenie Bułgarów w IX wieku rozpoczęło etap świetności kościoła, gdzie spoczęły szczątki św. Iwana Rilskiego Cudotwórcy (chociaż nie poleżały tam długo, bo w XII wieku rozpoczęły swą długą wędrówkę, zanim spoczęły u źródeł – w Rilskim Monastyrze). W tym okresie, od X do XIV wieku, powstały największe skarby kościoła, niezwykłe freski z przedstawieniami proroków, świętych i aniołów. Za czasów Imperium Osmańskiego budynek służył za meczet, a freski zostały zamalowane.

W chwili obecnej cerkiew działa jako muzeum. Cerkiew jest najstarszym budynkiem, znajdującym się w Sofii. Znajduje na dziedzińcu prezydenckiego pałacu.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2016 roku.

  • Widok ogólny

  • Widok ogólny

  • Widok ogólny

  • Widok ogólny

  • Nawa z ikonostasem

  • Kopuła

  • Nawa

  • Tablica informacyjna

  • Ruiny przy cerkwi

  • Ruiny przy cerkwi