Cerkiew św.Petki Samardżijskiej (Св. Петка Самарджийска) zbudowana została na fundamentach miejsca kultu z czasów rzymskich. Dzisiaj jest ona zabytkiem kultury, nie tylko z powodu unikalnej architektury, ale i fresków z XIV, XV, XVI i XVII wieku. Freski przedstawiają sceny biblijne: narodziny, cuda, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Malutka, kamienna świątynia jest jednonawowa, nakryta dwuspadowym dachem. Sklepienie jest półcylindryczne, a centralna absyda półkolista. Pod cerkwią znajduje się krypta odkryta w wyniku prac archeologicznych po II wojnie światowej.

Ludowa legenda głosi, że pod podłogą świątyni został pochowany bohater narodowy Bułgarii – Wasyl Lewski. Archeolodzy odkryli kilka szkieletów w tym miejscu, jednak jest kwestią sporną, kim byli pogrzebani ludzie. Dzisiaj świątynia jest muzeum, jak również działającą cerkwią. Naprzeciwko niej znajduje się statua Św. Zofii.

Cerkiew usytuowana jest w przejściu podziemnym. Miejsce to jest dokładnym urbanistycznym (jak i geometrycznym) centrum starej Serdiki i dzisiejszej Sofii. Cerkiew jest jedną z najmniejszych średniowiecznych świątyń zachowanych w stolicy.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2016 roku.

  • Widok ogólny

  • Widok ogólny

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja boczna

  • Elewacja tylna z absydą