Gotycki kościół pw. św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich został zbudowany około połowy XIV wieku jako konstrukcja jednonawowa. Do formy trójnawowej rozbudowano go w XV wieku. Wówczas dobudowano również czworoboczną wieżę z ośmioboczną izbicą wraz z hełmem krytym gontem.

W XIX wieku obiekt przechodził remont. Od II połowy XVI wieku do 1945 roku był własnością parafii ewangelickiej. W czasie II wojny światowej został spalony i do lat 80-tych XX wieku pozostawał w stanie ruiny.

Po odbudowie świątynia jest konstrukcją murowaną, zbudowaną na planie prostokąta, trójnawową, orientowaną, z wydzielonym, trójbocznym prezbiterium i murowano-drewnianą wieżą od zachodu. W nawach bocznych znajdują się drewniane empory. Od strony północnej znajduje się kruchta i zakrystia. Do strony południowej przylega jeszcze jedna kruchta. Dolną, murowaną kondygnację wieży nakrywa częściowo dachówka, a w środek wtopiona jest drewniana, ośmioboczna w górnej części, iglica z hełmem krytym gontem. W murowanej części wieży znajduje się ostrołukowy, profilowany portal wejściowy. Wewnątrz kościoła znajduje się płaski strop, a nawę główną od bocznych oddzielają arkady. Wyposażenie kościoła jest współczesne. Godnym uwagi jest XVII-wieczny dzwon stojący w wieżowej kruchcie, który cudem został ocalony od przetopienia na sprzęt zbrojeniowy dla armii niemieckiej. Po II wojnie światowej dzwon został odzyskany ze złomowiska w hamburskim porcie – cmentarzyska dzwonów i trafił do ewangelickiego kościoła w niemieckim mieście Lubeka. W 2010 roku, po długich negocjacjach dzwon powrócił na swoje dawne miejsce. O Kościół znajduje się w centrum wsi.

Cedry Wielkie są położone 14 km na wschód od Pruszcza Gdańskiego, przy drodze nr 227 do Cedr Małych.

Zdjęcia wykonano w maju 2019 roku.

  • Elewacja południowa

  • Portal główny

  • Odzyskany dzwon w kruchcie

  • Nawa główna

  • Prezbiterium

  • Elewacja północna

  • Prezbiterium

  • Tu była kruchta południowa