Pałac Janaszów w stylu francuskiego późnego renesansu został wybudowany w latach 1874-75 z fundacji Jakuba Janasza, według projektu Jana Heuricha. Powstała budowla w typie kamienicy przyulicznej, która posadowiona została w linii ulicy Zielnej  jako jedna z szeregu kamienic między Królewską a Chmielną. Trzykondygnacyjna rezydencja została wzniesiona na planie zbliżonym do kwadratu i nakryto ją dachem mansardowym z lukarnami. Wejście główne znajduje się z lewej strony siedmioosiowej fasady. Architekturę pałacu wyróżnia wysokie piano nobile przeznaczone na pomieszczenia reprezentacyjne i wyposażone w długi, ciągnący się przez całą szerokość elewacji frontowej balkon zdobiony piękną, żeliwną kratą.

W roku 1893 po śmierci Jakuba Janasza wdowa po nim Róża z Goldstandów oraz ich córki Wiktoria Krzywoszewska i Julia Gutmanowa sprzedały pałac hr. Feliksowi i Zofii z Ledóchowskich Czackim. W roku 1894 po śmierci Feliksa Czackiego pałac odziedziczyła wdowa po nim oraz dzieci: Tadeusz, Stanisław i Róża. W roku 1911 po śmierci matki pałac należał w całości do Stanisława. W roku 1924 po jego śmierci zabytek przeszedł w posiadanie wdowy po nim Jadwigi z Broel – Platerów. W roku 1939 budowlę zakupił Polski Związek Przemysłowców Metalowych. Tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej pałac funkcjonujący jako kamienica czynszowa odarty był już ze swych pierwotnych wartości artystycznych. Po zakończeniu wojny, z której zabytek wyszedł obronną ręką w pałacu, pałac stał się budowlą wolnostojącą i ulokowano w nim biur co przyczyniło się do destrukcji ocalałych wnętrz. W tym samym czasie w trakcie remontu elewacji frontowej usunięto z niej zachowany, oryginalny wystrój architektoniczny. W latach 1979-73 przeszedł gruntowną renowację. Rekonstrukcji poddany został wystrój architektoniczny elewacji oraz wnętrz gdzie wykorzystano wzorniki francuskie z epoki. Następnie w pałacu mieściła się siedziba dyrekcji Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków. W latach 2003-07 pałac został odrestaurowany staraniem firmy MPM WEGA S.A. W 2008 roku zdobyła ona za to nagrodę w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.

Pałac Janaszów znany także jako pałac Czackich znajduje się w Warszawie przy ul. Zielnej 49.

Zdjęcia wykonano w marcu 2019 roku.

  • Widok ogólny

  • Widok od ul. Marszałkowskiej