Pierwszy preromański kościół pod tym samym wezwaniem zbudowano w tym miejscu na początku IX wieku. Tam też początkowo spoczywały szczątki świętego, patrona i opiekuna miasta. Za datę konsekracji obecnej trójnawowej bazyliki św. Tripuna przyjmuje się rok 1166, zaś pozostałości jej dwunastowiecznego charakteru widoczne są do dzisiaj. W połowie XVII wieku, budowla została bardzo mocno uszkodzona w wyniku trzęsienia ziemi. I choć natychmiast zabrano się za odbudowę, zabrakło środków, by przywrócić katedrze oryginalny wygląd. Kolejne zniszczenia przyniosło trzęsienie ziemi, które nawiedziło Bałkany w kwietniu 1979 roku. Dysponując ogromnymi środkami na odbudowę, Czarnogórcy przywrócili kościołowi charakter sprzed lat.

Obecnie, katedra św. Tripuna cieszy się dawnym blaskiem. Wnętrze skrywa wiele cennych zabytków. Czternastowieczne freski, skalne ornamenty powyżej ołtarza czy złote i srebrne rzeźby św. Tripuna, to obiekty, które najbardziej nawet zagorzałemu przeciwnikowi kościelnych eksponatów zapierają dech w piersiach. W apsydzie umieszczone jest romańsko-gotyckie cyborium z 2 połowy XIV wieku stworzone przez miejscowego mistrza Wita Kotoranina. Składa się z czterech ośmiokątnych kolumn z czerwonego marmuru podtrzymujących trójpiętrowy baldachim zwieńczony figurką anioła. Dekorację rzeźbiarską stanowią sceny z życia świętego Tripuna (Tryfona), a obok srebrna płaskorzeźba z wykonana w połowie XV wieku przez miejscowych złotników.  Po lewej stronie od apsydy, nad wejściem do zakrystii, wisi obraz „Matka Boska i św. Dominiki” autorstwa Tryfona (Tripo) Kokolji (1661-1713) z Perastu. Dalej widać gotycką pietę i XVI-wieczny obraz „Św. Bartłomiej apostoł, św. Jerzy i św. Antoni”. Następnie, w ołtarzu św. Mikołaja, obraz tego świętego z XVIII wieku, a za nim znajduje się ołtarz Błogosławionej Dziewicy Maryi z obrazem z początku XVIII wieku.  W nawie południowej znajduje się renesansowy nagrobek biskupa Tryfona Bizantija. Tuż obok niego, po prawej stronie od wejścia do świątyni – kamienny sarkofag z IX wieku, a nad nim obraz „Ukrzyżowanie” Jacopa de Ponte Bassano (1510-1592). Z kolei po lewej stronie od wejścia, biegną schody prowadzące do skarbca. Obok schodów stoi chrzcielnica z IX wieku, a nad nią znajduje się kamienna luneta z XIII wieku z dawnego kościoła Świętego Krzyża.

W skarbcu można zobaczyć srebrny relikwiarz z głową św. Tripuna zawierający szczątki patrona miasta, wyroby ze złota z XIV–XX wieku, przedmioty kultu religijnego z XIV–XVII wieku, obrazy artystów XVI-wiecznej szkoły weneckiej oraz tryptyk Girolama da Santa Croce.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2014 roku.

 • Fasada

 • Portal wejściowy

 • Nawa główna

 • Apsyda z cyborium

 • Apsyda z cyborium

 • Ołtarz główny

 • Nawa boczna

 • Nawa boczna

 • Nawa boczna

 • Ambona

 • Ołtarz boczny

 • Ambona

 • Nawa główna

 • Ołtarz boczny

 • Sarkofag

 • Skarbiec

 • Skarbiec

 • Skarbiec

 • Skarbiec