Budowę kamiennego mostu w Pradze na Wełtawie rozpoczęto w 1357 roku. Stanął on na miejscu wcześniejszego (również kamiennego) mostu z XII wieku, zniszczonego przez powódź w 1342 roku. Kamień węgielny nowego kamiennego mostu wmurował Karol IV Luksemburski 9 lipca 1357 o godzinie 5:31 rano. Budowę zlecono 28-letniemu wówczas Peterowi Parlerowi. Dla wzmocnienia konstrukcji do zaprawy dodano białka jajek.

Most ma prawie 516 m długości i ok. 9,50 m szerokości. Jego 17 łęków spoczywa na 15 filarach. Jest to najstarszy zachowany most kamienny świata o tej rozpiętości przęseł. Na wschodnim końcu mostu stoi staromiejska wieża mostowa z umieszczonymi na niej siedzącymi postaciami cesarza Karola IV, jego syna Wacława IV oraz św. Wita, św. Wojciecha i św. Zygmunta. Rzeźby te pochodzą z lat 80. XIV w. Na zachodnim krańcu mostu znajdują się dwie wieże. Początki niższej wieży sięgają jeszcze czasów pierwszego mostu z XII wieku. Natomiast wyższa wieża została zbudowana dopiero w XV wieku za panowania króla Jerzego z Podiebradów jako pendant dla wieży staromiejskiej.

Most początkowo nazywano Kamiennym lub Praskim Mostem. Nazwa Most Karola przyjęła się dopiero od mniej więcej 1870 roku. Do 1741 roku był jedynym mostem na Wełtawie w mieście. W okresie baroku most ozdobiono 30 posągami świętych, dziełami m.in. Matthiasa Bernarda Brauna i rodziny Brokoff (Jan Brokoff, Michał Jan Józef Brokoff, Ferdynand Maksymilian Brokoff). W 1787 ustawiono tu także posąg cesarza Józefa II (projekt ustawienia tu także posągu Karola VI nie został zrealizowany).

Na jednej z balustrad umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą św. Janowi Nepomucenowi – 20 marca 1393 w tym miejscu według tradycji wrzucono go z rozkazu króla Wacława IV do Wełtawy. Most mocno ucierpiał podczas powodzi w II połowie XIX wieku – zawaleniu uległo wówczas kilka przęseł (powódź z 1890 roku zniszczyła m.in. posągi św. Ignacego Loyoli oraz św. Franciszka Ksawerego – pierwszy posąg na most już nie wrócił). Most łączący dzielnice Mala Strana i Stare Mesto  jest obecnie otwarty tylko dla ruchu pieszego, choć dawniej kursował po nim tramwaj konny, w latach 1905-1908 tramwaj elektryczny, a do 1965 ruch samochodowy.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2007 roku.

 • Wieża mostowa - zachodnia

 • Most Karola

 • Most Karola

 • Figura św. Jana Nepomucena

 • Wieża mostowa - wschodnia

 • Pomnik Karola IV

Nowe zdjęcia wykonano w marcu 2016 roku.

 • Wieże mostowe - zachodnie

 • Wieże mostowe - zachodnie

 • Figura biskupa na moście

 • Figura św.Jana Nepomucena

 • Figura św.Jana Nepomucena - tablica pamiątkowa

 • Figura św.Jana Nepomucena - tablica pamiątkowa

 • Latarnia na moście

 • Most Karola - w głębi Hradczany

 • Pomnik Karola IV