Gotycki kościół św. Olafa został wzniesiony na przełomie XIII-XIV wieku. W XV wieku został on przebudowany na bazylikę. Nawę główną przykryto sklepieniem gwiaździstym a nawy boczne – krzyżowym. W latach 1513-23 do kościoła dobudowano kaplicę Mariacką. W latach 1549-1625 świątynia była najwyższym kościołem na terenie Europy (wieża wznosiła się na wysokość 159 m, po odbudowie w 1820 roku mierzy na 123,70 m). W 1625 roku wieża spłonęła od uderzenia pioruna.

Od 1524 roku kościół św. Olafa stał się świątynią protestancką. Pod wpływem ikonoklazmu zniszczono w kościele wiele zabytkowego wyposażenia, w tym obrazów. Kościół św. Olafa płonął kilka razy w swej historii, ostatni raz 16 lipca 1820 roku. Po odbudowie w 1840 roku zyskał dzisiejszy wygląd. Wnętrza odnowiono w stylu neogotyckim, jednak już nigdy nie odzyskały dawnego blasku. W 1850 car rosyjski Mikołaj I ufundował dla odbudowanego kościoła wielki dzwon, opatrzony stosowną inskrypcją informującą o ofiarodawcy (w jęz. niemieckim). Z tego samego okresu pochodzą organy, żyrandole są natomiast starsze i zostały przeniesione do kościoła z innych budowli.

Obecna świątynia jest budowlą trzynawową, przy czym nawa środkowa jest dwukrotnie wyższa od naw bocznych. Wystrój wnętrza jest gotycki. Do kościoła przylega pochodząca z XVI wieku kaplica Mariacka, ufundowana przez miejscowego kupca, Hansa Pawelsa. Poświęcony jest mu specjalny cenotaf w kaplicy. Autorem cenotafu jest prawdopodobnie pochodzący z Westfalii rzeźbiarz Heinrich Brabender.

Po włączeniu Estonii do ZSRR, aż do 1991 roku, wieżę kościoła wykorzystywano do prowadzenia nasłuchu radiowego. W czasie II wojny światowej kościół szczęśliwie uniknął poważnych zniszczeń. Po rozpadzie ZSRR i ponownym odzyskaniu niepodległości przez Estonię w 1990 roku kościół został przekazany Estońskiej Unii Zborów Ewangelicznych Chrześcijan i Baptystów. Od 2002 roku wieża jest udostępniona dla ogółu. Na szczyt można się wspiąć po krętych, nierówno ciosanych schodach. Wspaniały widok na Dolne Miasto i port wynagradza powzięty trud. Wieża otwarta dla zwiedzających: kwiecień-październik pn.-nd. 10.00-18.00.

Kościół św. Olafa jest położony przy ul. Lai 50.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2014 roku.

  • Widok z Górnego Miasta

  • Wieża i korpus świątyni

  • Widok wieży od ulicy

  • Portal wejściowy

  • Wieża