Pałacyk nazywany „Domem pod Murzynkiem” został zbudowany w latach 1727-28, przez gdańskiego kamieniarza Krzysztofa Strzyckiego. Jest to piętrowa budowla wzniesiona na planie prostokąta, nakryta dachem mansardowym. Z lewej strony pałacyku dobudowano piętrową dobudówkę, przedłużającą fasadę budowli. Główną ozdobą fasady jest ciekawy portal z wizerunkiem Murzynka jako głównym motywem. Stąd też należy wywodzić nazwę zabytkowego dworku. Podczas działań wyzwoleńczych w 1945 roku budynek został w wielkim stopniu zniszczony.  Z „Domu pod Murzynkiem” ocalał jedynie fragment frontowej ściany z bogato zdobionym motywami roślinnymi i figurkami dzieci portalem. Jednak w gruzach zachowało się też sporo oryginalnych kamiennych detali. Odbudowujący dworek w latach 60. konserwatorzy wykorzystali te elementy do rekonstrukcji. W oparciu o dokumentację fotograficzną, w latach 1965-73 przeprowadzono odbudowę, przywracając pałacykowi od zewnętrznej strony dawną rokokową formę. 

Po odbudowie pałacyk służył jako siedziba Oddziału Funduszu Wczasów Pracowniczych. Nowy rozdział w historii rokokowego pałacyku nastał wraz z przejęciem obiektu przez sieć luksusowych hoteli Podewils. W 2001 roku budynek został gruntownie odnowiony, a wnętrza przystosowano na potrzeby hotelowe. W dolnej części urządzono stylową restaurację oraz bar. 

Dom pod Murzynkiem zlokalizowany przy ulicy Szafarnia 3. 

Zdjęcia wykonano w maju 2009 roku.

  • Widok od ul. Szafarnia

  • Widok z mostku na Ołowiankę

  • Widok z ul. Angielska Grobla

  • Widok z Ołowianki

  • Portal wejściowy

  • Murzynek w portalu

  • Szczyt fasady