Dom Uphagena położony przy ulicy Długiej 12 w Gdańsku to kamienica którą nabył w 1775 roku, ławnik i rajca miejski Jan Uphagen. Do 1787 roku kamienica została gruntownie przebudowana według projektu Beniamina Dreyera. Uphagen zamieszkiwał dom aż do śmierci w 1802 roku, następnie kamienica przeszła na kolejnych spadkobierców rodziny, pozostając co było rzadkością w owych czasach przez cały wiek XIX w rękach jednej rodziny. W 1911 roku Dom Uphagena wraz z efektownymi wnętrzami udostępniono zwiedzającym – kamienica szybko zyskała miano wielkiej atrakcji miasta. Muzeum działało do 1944 roku, kiedy to niemieccy konserwatorzy ewakuowali jej wystrój i wyposażenie. Zagłada domu, podobnie jak miasta, nastąpiła w marcu 1945 roku.

Dom Uphagena został odbudowany po wojnie z myślą o przywróceniu Gdańskowi popularnego niegdyś muzeum wnętrz mieszczańskich, jednak zamysł ten udało się zrealizować dopiero w trakcie prac prowadzonych w latach 1993-98 i wówczas obiekt jako oddział Muzeum Historii Miasta Gdańska został ponownie udostępniony turystom. 

Dom Uphagena położony przy ulicy Długiej 12.

Zdjęcia wykonano w maju 2009 roku.

 • Fasada kamienicy

 • Portal wejściowy

 • Zwieńczenie portalu

 • Sień

 • Sień

 • Sień

 • Szczyt szafy gdańskiej

 • Kuchnia

 • Wewnętrzny dziedziniec

 • Wewnętrzny dziedziniec

 • Wewnętrzny dziedziniec

 • Wewnętrzny dziedziniec

Nowe zdjęcia wykonano w czerwcu 2017 roku.

 • Fasada

 • Portal wejściowy

 • Zwieńczenie portalu

 • Kartusz herbowy Uphagenów