Klasycystyczny dworek, stojący przy skrzyżowaniu ulic Kieturakisa i Łąkowej, został wzniesiony około 1800 roku. Jest to piętrowa budowla z wklęsłym portykiem, zwieńczonym trójkątnym szczytem, bokiem zwrócona do ul. Łąkowej. Piękny budynek, który jest połączony ze szpitalem oraz z zabytkowym kościołem p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, jest zwieńczony wieżyczką z krzyżem i dzwonem. W pobliżu pałacyku króluje unikatowa architektura XIX i XX-wieczna. W okolicy znajdowała się Królewska Fabryka Karabinów, koszary, szpital, łaźnia i Gimnazjum Królewskie. Od 1883 roku ulica ta posiadała konne połączenie tramwajowe.

W 1853 roku dworek przeszedł na własność, pochodzącej z Flandrii, rodziny Uphagenów, jako ich letnia rezydencja. Uphagenowie posiadali więcej rezydencji na terenie miasta i w jego okolicach. Stanowili jeden z najbardziej znamienitych rodów patrycjuszowskich – wyższej warstwy społecznej miasta. Wysoki status społeczny zawdzięczali, nie tylko ogromnemu majątkowi, lecz również faktowi, że członkowie tej rodziny chętnie podejmowali się zadań na rzecz Gdańska. Obecnie zaniedbany dwór stoi pusty.

Dwór znajduje się w dzielnicy Dolne Miasto przy przy skrzyżowaniu ulic Kieturakisa i Łąkowej.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2017 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Wklęsły portyk

  • Wklęsły portyk

  • Wklęsły portyk

  • Trójkątny szczyt

  • Widok od ul. Łąkowej

  • Wieżyczka z krzyżem na dachu