Spichlerz Błękitny Baranek, zwany również Wisłoujście, znajduje się na Wyspie Spichrzów przy ul. Chmielnej 53. Ta siedmiopiętrowa budowla jest jedynym gdańskim spichlerzem, który przetrwał zniszczenia II wojny światowej. Jest również jedynym gdańskim spichlerzem, który odbudowany został z użyciem oryginalnych materiałów, z epoki. Obecnie jest jednym z budynków Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, mieści Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew”.

Spichlerz budowany od XVI wieku do XVIII wieku, był wielokrotnie przebudowywany i naprawiany. Najstarsze wewnętrzne elementy drewniane pochodzą z 1360 roku. Do 1945 roku funkcjonował jako jeden z kilkuset spichlerzy na Wyspie Spichrzów. Ocalał jako jedyny w Gdańsku po II wojnie światowej, w tak dobrym stanie, zachowując oryginalne wewnętrzne belkowanie i drewnianą konstrukcję stropów. Po wojnie był wykorzystywany jako magazyn oraz przez wiele lat funkcjonował jako pustostan. Budynek ulegał degradacji, m.in. na skutek uderzenia pioruna spłonęła więźba dachowa.

Obiekt został przejęty przez Muzeum Archeologiczne w 1995 roku. W latach 1995–2008 muzeum przeprowadziło prace badawcze i projektowe oraz prace ratownicze i konserwatorskie spichlerza. Wzmocniono fundamenty i zreperowano drewnianą konstrukcję nośną budynku, więźbę dachową i pokrycie dachu, przeprowadzono konserwację ceglanych elewacji zewnętrznych oraz wykonano prace adaptacyjne obiektu do nowej funkcji – Centrum Edukacji Archeologicznej. Wszystkie prace wykonano z użyciem oryginalnego, historycznego budulca.

Spichlerz znajduje się w południowej części Wyspy Spichrzów, przy ul. Chmielnej 53, obok hotelu Qubus. 

Zdjęcia wykonano w maju 2015 roku.

  • Elewacja frontowa i boczna

  • Elewacja frontowa i boczna

  • Elewacja frontowa i boczna