Neorenesansowy pałacyk w Gdańsku został wzniesiony w latach 18981901 przy ówczesnej ulicy Elizabethwall (obecnie Wały Jagiellońskie 1). Kompleks budynków, znanych jako „Generalkommando”, został zbudowany jako siedziba dowództwa pruskiego garnizonu w Gdańsku.

Składał się z pałacyku, budynku stajennego (dzisiaj zwanego „wozownią”), nie zachowanej do dziś oficyny i parku o powierzchni 1,8 ha. Koszt wzniesienia kompleksu budynków wyniósł ok. 620 000 ówczesnych marek. Dwuskrzydłowa, piętrowa budowla została wzniesiona z czerwonej cegły na planie litery L. Całość nakryto wysokimi dachami czterospadowymi z facjatami. Elewacje są ozdobione kamiennymi detalami z piaskowca. Główne wejście, poprzedzone paradnym podjazdem znajduje się w portalu elewacji frontowej, flankowanym dwoma ryzalitami zwieńczonymi wystawkami w partii dachu. Nad portalem umieszczono balkon z kamienną balustradą. W bocznym skrzydle znajduje się drugie wejście zwieńczone tarasem wspartym na kolumnach. Budowla jest ozdobiona licznymi wieżyczkami, wykuszami i sterczynami.

Na przestrzeni lat budynek miał wielu użytkowników. Byli to kolejno:

– Generalna Komendantura Garnizonu Pruskiego,

– siedziba Dowództwa XVIII Korpusu Armijnego,

– siedziba gen. Richarda Hakinga, głównodowodzącego alianckimi siłami okupacyjnymi (1920),

– latach 1919-39 – siedziba Wysokiego Komisarza Ligi Narodów w okresie Wolnego Miasta Gdańska,

– w czasie wojny siedziba Wehrkreiskommando i gauleitera Forstera,

– w latach 194557 – Miejski Komitet PZPR,

– od 1957 roku siedziba Klubu Studentów Wybrzeża „Żak”,

– od 1999 roku siedziba Rady Miasta Gdańska (Nowy Ratusz), pełniąca również funkcję reprezentacyjną – udzielane są tu śluby. 

Rezydencja jest położona przy ulicy Wały Jagiellońskie 1, tuż przy węźle Hucisko.  

Zdjęcia wykonano w marcu 2011 roku.

 • Widok od Huciska

 • Portal wejściowy z balkonem

 • Balkon z herbem Gdańska

 • Zwornik łuku okiennego

 • Zwornik łuku okiennego

 • Zwornik łuku okiennego

 • Elewacja boczna

 • Nadwieszona wieżyczka narożna

 • Boczne wejście

 • Elewacja boczna

 • Wykusz

 • Elewacja tylna

 • Elewacja tylna

 • Klatka schodowa

 • Elewacja tylna

 • Wykusz

 • Klatka schodowa

 • Klatka schodowa

 • Klatka schodowa

 • Wozownia

 • Wozownia