Budynek w stylu neorenesansowym, wzniesiony w latach 188182, z bocznym skrzydłem dobudowanym w 1905 roku, w obrębie Starego Przedmieścia. Mieściła się tu szkoła średnia dla dziewcząt, nazwana Victoriaschule na cześć Wiktorii, małżonki ówczesnego następcy tronu Rzeszy Fryderyka, matki cesarza Wilhelma II.

W dniach od 1 do 15 września 1939 hitlerowcy wykorzystali gmach szkoły jako przejściowe więzienie dla gdańskich Polaków. Aresztowani byli okrutnie bici i maltretowani. W wyniku bestialskiego pobicia zmarł znany działacz polski, Roman Ogryczak (Ogrydziak). Do Victoriaschule, po paru dniach trafili również bohaterscy obrońcy Poczty Polskiej, którzy w dwóch późniejszych procesach zostali skazani na rozstrzelanie. Liczbę aresztantów, którzy przeszli przez Victoriaschule ocenia się na ok. 3 000. Po 15 września więźniów przeniesiono do innych miejsc, głównie do koszar w Nowym Porcie lub do obozu w Stutthofie.

Obecnie budynek dawnej Victoriaschule jest siedzibą Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jedną z trzech siedzib Wydziału Biologii UG

Obiekt znajduje się przy ulicy Kładki 24/25/26 (przedwojenna nazwa ulicy: Holzgasse).

Zdjęcia wykonano w lutym 2011 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Portal wejściowy

  • Fasada

  • Tablica informacyjna