Pierwsza szkoła parafialna powstała w tym miejscu prawdopodobnie już w XIV wieku. Obecny budynek wzniesiony został w 1577 roku, lecz wielokrotne przebudowy pozbawiły go dawnej świetności opisywanej w historycznych źródłach. Obecnie jest to trzykondygnacyjna, trójosiowa kamienica, której fasada została zwieńczona barokowym szczytem. Ciekawym i dobrze zachowanym elementem jest portal z Barankiem od strony Zaułka Zachariasza Zappio.

W szkole tej w latach 1812-1855 nauczycielem języka polskiego był Krzysztof Celestyn Mrongowiusz – bardzo ceniony przez samego Mickiewicza kaznodzieja i obrońca polskości w zaborze pruskim.

Szkoła Świętojańska znajduje się przy ul. Straganiarskiej 19.

Zdjęcia wykonano w marcu 2011 roku.

  • Szkoła Świętojańska - druga z prawej

  • Fasada

  • Fasada

  • Tablice informacyjne