Dominikańska Bazylika Matki Bożej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gidlach została wybudowana w latach 1640-55.

Legenda głosi, że w 1516 roku Jan Czeczek rolnik z Gidel orał swoje pole w miejscu, gdzie dziś stoi klasztorny kościół. Nagle woły ustały w orce i mężczyzna zauważył niezwykłą jasność bijącą z ziemi, a wśród tej jasności figurkę Najświętszej Panny, wielkości dłoni. Mężczyzna ukrył skarb w domu, na dnie skrzyni. Gdy on i jego rodzina utracili wzrok, pobożna kobieta, która pomagała rodzinie, zainteresowała się cudowną wonią i światłością bijącą ze skrzyni. Opowiedziała o wszystkim gidelskiemu proboszczowi, który przeniósł figurkę do kościoła. Tu ją obmyto a wodą, która została po obmyciu, Czeczkowie przetarli oczy i odzyskali wzrok. Na pamiątkę tego wydarzenia zachował się zwyczaj „kąpiółki”, to znaczy ceremonialnego obmywania raz w roku figurki w winie.

W 1615 roku właścicielka Gidel, Anna z Rosocic Dąbrowska, sprowadziła tu dominikanów, którzy wybudowali kościół na planie krzyża i zespół klasztorny. Wczesnobarokowa świątynia była budowana od 1612 roku pod kierunkiem architekta Jana Buszta. Jest to murowana, orientowana, trójnawowa budowla z transeptem i dwiema wieżami w fasadzie, zwieńczonymi barokowymi hełmami. Wnętrze jest bogato dekorowane. W kaplicy Matki Boskiej Gidelskiej ( po prawej stronie nawy głównej ) znajduje się ołtarz z 1651 roku, na którym ustawiona została figura Matki Boskiej Gidelskiej, koronowana w 1923 roku. Tabernakulum pochodzi z XVIII wieku. W prezbiterium znajduje się rokokowy ołtarz główny z 1796 roku, a ołtarze boczne pochodzą z połowy XVIII stulecia. Na terenie klasztoru działa biblioteka założona w 1624 roku. Znajduje się w niej kilka tysięcy dzieł. Przyklasztorne muzeum jest znacznie młodsze, zostało założone w 1950 roku. Historyczne znaczenie mają dwa stoły dębowe wykonane na okoliczność wizyty króla Jana III Sobieskiego jadącego pod Wiedeń. Godność bazyliki mniejszej kościół posiada od 1998 roku.

Gidle są położone 12 km na południe od Radomska, przy drodze nr 784.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2016 roku.

 • Fasada

 • Elewacja południowa

 • Zegar słoneczny

 • Widok z tyłu

 • Klasztor

 • Sygnaturka

 • Widok z północy

 • Widok z północy

 • Nawa główna

 • Ołtarz główny

 • Organy

 • Kaplica Matki Bożej

 • Ołtarz w kaplicy MB

 • Figurka MB

 • Nawa boczna - lewa

 • Kaplica boczna - lewa

 • Kaplica boczna - lewa

 • Ołtarze boczne

 • Nawa boczna - prawa

 • Historia powstania sanktuarium

 • Historia powstania sanktuarium

 • Organy

 • Plac kościelny