Górka Klasztorna koło Łobżenicy w woj. wielkopolskim to najstarsze w Polsce Sanktuarium Maryjne. Matka Boża objawiła się w tym miejscu pasterzowi w roku 1079. Było to pierwsze objawienie się Matki Bożej na ziemiach polskich. Po objawieniu, tryskająca; z pobliskiego źródełka woda nabrała cudownych właściwości. Pierwszy kościół, prawdopodobnie na polecenie Bolesława Krzywoustego, zbudowali tu z dębowych bali w roku 1111 tzw. „Bracia Łobżeńscy”. W latach 1404-1550 sanktuarium opiekowali się mieszkający w Łobżenicy OO. Augustianie. Niestety pierwszy kościół został w 1575 roku podpalony przez protestantkę Urszulę Krotowską. W 1591 roku protestanci zasypali kamieniami studzienkę z cudowną wodą.

W roku 1622 sędzia nakielski Zygmunt Raczyński postanowił sprowadzić do Górki OO. Bernardynów, dla których zbudowano drewniany kościół i klasztor. W 1648 roku rozpoczęto budowę murowanego kościoła, który został konsekrowany w roku 1728. Nadano mu wówczas tytuł Niepokalanego Poczęcia NMP. Z roku 1680 pochodzi pierwsza wzmianka o cudownym obrazie Matki Bożej Góreckiej namalowanym w warsztatach bernardyńskich. W połowie XIX wieku, w wyniku kasaty zakonu ogłoszonej przez zaborcę pruskiego, umiera ostatni z mieszkających tu Bernardynów.

W roku 1907 następuje kolejny pożar kościoła. W nocy z 24 na 25 kwietnia płonie ołtarz główny wraz z cudownym obrazem. Prawdopodobnie kościół został najpierw okradziony, a następnie, w celu zatarcia śladów, podpalony. Ks. Leon Raczkowski bardzo szybko odnowił kościół i sporządził prowizoryczną kopię obrazu. W roku 1923 sanktuarium zyskuje nowych opiekunów – Misjonarzy Świętej Rodziny. To właśnie oni odnowili życie religijne w Sanktuarium, które od chwili ich przybycia nazwano Górką Klasztorną. Z chwilą wybuchu II wojny światowej obraz zostaje ukryty w Bydgoszczy, skąd powraca w czerwcu 1945 roku. Jesienią 1939 roku hitlerowcy zamordowali w Paterku księży i braci ze Zgromadzenia MSF, a na terenie sanktuarium dokonali bestialskiego mordu 36 osób świeckich.

Po wojnie do Górki Klasztornej powracają Misjonarze Świętej Rodziny. W 1954 roku prof. Jerzy Hoppen, artysta malarz z Torunia, namalował nowy obraz Matki Bożej Góreckiej, który w czerwcu 1965 roku został ukoronowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. W czerwcu 1995 roku Misjonarze Świętej Rodziny obchodzili w Górce Klasztornej 100 – lecie istnienia Zgromadzenia. Od 1983 roku odbywa się w Górce Festiwal Piosenki Religijnej „Maria Carmen”, a od 1984 roku wystawiane jest Misterium Męki Pańskiej. Mieści się tu również referat powołań oraz siedziba Apostolstwa Dobrej Śmierci.

Obecny barokowy kościół pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej jest budowlą jednonawową, z barokowymi szczytami nakrytą dwuspadowym dachem z wieżyczką na kalenicy. Wnętrza nakryto sklepieniami kolebkowymi z lunetami. Do boku kościoła przylegają dwa piętrowe skrzydła barokowego klasztoru, wzniesione na rzucie litery T. Pod świątynią (wejście z zewnątrz) w dawnej krypcie znajduje się kaplica Matki Boskiej Bolesnej. Nieco dalej, na placu Objawienia, znajduje się dzwonnica z krużgankami oraz kaplica z cudowną studzienką. Opodal stoją dwie neogotyckie kapliczki, wybudowane w XIX wieku. Jedną z nich poświęcono żołnierzom Armii Krajowej, drugą zamieniono na mauzoleum księży i braci pomordowanych w 1939 roku. Poza tym na terenie sanktuarium znajdują się: ołtarz polowy (scena, dzwonnica i krużganki); dom pielgrzyma (z 80 miejscami noclegowymi); Arka (punkt gastronomiczny); sklepik z dewocjonaliami; pomnik pamięci pomordowanych księży i ludności cywilnej podczas II wojny światowej; figura Matki Bożej; figura św. Józefa; plac objawienia (z krzyżem i tablicą upamiętniającą objawienie NMP); gaj górecki; kaplica nad stawem; rekonstrukcja kamiennego kultycznego kręgu pogańskiego; muzeum misyjne; dwie kaplice; golgota oraz droga krzyżowa.

Górka Klasztorna jest położona 12 km na północ (2 km na północny-zachód od Łobżenicy) od drogi nr 10 Nakło – Piła, z której należy skręcić na północ w drogę nr 242, 2,5 km na zachód od Wyrzyska.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2018 roku.

 • Widok od bramy wjazdowej

 • Ołtarz polowy

 • Widok od ołtarza polowego

 • Elewacja południowa

 • Elewacja południowa

 • Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • Elewacja południowa - epitafia

 • Na wptost kruchta - z lewej kaplica księży

 • Nawa

 • Ściana północna

 • Ściana południowa

 • Ambona

 • Nawa i organy

 • Ołtarz główny

 • Obraz Matki Boskiej

 • Obraz Matki Boskiej

 • Relikwiarz

 • Kaplica Matki Boskiej Bolesnej

 • Kaplica Matki Boskiej Bolesnej

 • Kaplica Matki Boskiej Bolesnej

 • Kaplica Matki Boskiej Bolesnej

 • Kaplica objawień

 • Kaplica objawień

 • Kaplica objawień

 • Kaplica objawień - studzienka

 • Ołtarz polowy

 • Kaplica Armii Krajowej

 • Kaplica Armii Krajowej

 • Kaplica Armii Krajowej i ołtarz polowy

 • Drugi ołtarz polowy

 • Pomnik pamięci pomordowanych

 • Punkt gastronomiczny Arka