Mccheta jest jednym z najstarszych miast Gruzji, położona na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych, w regionie o żyznych glebach i łagodnym klimacie. Badania archeologiczne wykazały istnienie osad ludzkich w tym miejscu w epoce brązu. Miasto rozwinęło się w pierwszym tysiącleciu p.n.e.. We wczesnym okresie istnienia otoczono je murami obronnymi. Prawdopodobnie od południowo-wschodniej strony znajdowała się twierdza Armazka, położona wysoko na górze Bagineti, na prawym brzegu rzeki Mtkwari (Kury), a od strony północnej miasto-twierdza Cycamuri, którą grecki poeta z I wieku nazywa Sawsamoro. Od III wieku p.n.e. do V wieku n.e. Mccheta była stolicą gruzińskiego Królestwa Iberii. W roku 65 p.n.e. Mccheta została zniszczona przez rzymskiego wodza – Pompejusza, po tym jak pokonał Mitrydatesa VI Eupatora. Później miasto zostało odbudowane. W IV wieku n.e. św. Nino przyniosła do Gruzji chrześcijaństwo. W 337 roku w Mcchecie proklamowano religię chrześcijańską jako religię państwową. Mccheta do dziś jest siedzibą najwyższych władz Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego. W VI wieku książę Dagi przeniósł stolicę do Tbilisi, ale katedra Sweti Cchoweli w Mcchecie pozostała jednak miejscem koronacji władców Gruzji oraz ich pochówków aż do XIX wieku. W okresie XI–XIII wieku miasto było pod panowaniem Bagratydów. W 1801 roku Mccheta wraz z Gruzją została włączona do Rosji. W 2014 roku Katolikos Gruzji Eliasz II nadał Mcchecie tytuł „Świętego Miasta”.

Najważniejsze zabytki miasta to:

– sobór katedralny Sweti Cchoweli z XI wieku (osobny artykuł) – zbudowany na miejscu pierwszej w Gruzji świątyni chrześcijańskiej z IV wieku, miejsce koronacji i wiecznego spoczynku władców Gruzji; siedziba najwyższych władz Gruzińskiego Prawosławnego Kościoła Apostolskiego;

– monastyr Dżwari z VI wieku (osobny artykuł);

– żeński monastyr Samtawro (od IV do XVI wieku) (osobny artykuł) z cerkwiami św. Nino (IV w.) i Przemienienia Pańskiego (główny kościół zespołu, 1. poł. XI w., przebudowany w XIII i XV w.);

– ruiny akropolu Armazisciche – na prawym brzegu rzeki Kury, rozbudowywany od III wiek p.n.e., z pozostałościami cytadeli, pałacu i grobowców;

– ruiny pałacu królów iberyjskich w Armazischewi (I–III w. n.e.).

W 1994 roku zabytki historyczne Mcchety zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W roku 2009 miasto zostało umieszczone na liście dziedzictwa zagrożonego UNESCO z powodu postępującego zniszczenia murów oraz fresków.

Mccheta leży przy ujściu rzeki Argawa do Kury, ok. 20 km od Tbilisi, przy Gruzińskiej Drodze Wojennej.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2018 roku.

 • Widok z monasteru Dżwari

 • Sobór katedralny Sweti Cchoweli

 • Sobór katedralny Sweti Cchoweli

 • Monastyr Dżwari

 • Monastyr Dżwari

 • Cerkiew Przemienienia Pańskiego

 • Cerkiew św. Nino

 • Mury obronne katedry

 • Mury obronne katedry

 • Mury obronne katedry

 • Mury obronne katedry

 • Mury obronne katedry

 • Mury obronne katedry