Rzymskokatolicka bazylika św. Mikołaja w Amsterdamie (nider. Basiliek van de H. Nicolaas ) została zbudowana w latach 1884–87. Pierwotnie kościół nosił wezwanie św. Mikołaja Wewnątrz Murów, w nawiązaniu do najstarszej linii murów obronnych miasta. Jest on drugim kościołem Amsterdamu pod tym wezwaniem; pierwszym był do 1578 roku Oude Kerk, który po nadejściu reformacji został odebrany katolikom.

Trzynawowa bazylika została zaprojektowana przez architekta Adrianusa Bleijsa w stylu będącym połączeniem neobaroku i neorenesansu. Fasadę ozdobioną rzeźbą św. Mikołaja – patrona kościoła i miasta, flankują dwie kwadratowe wieże zwieńczone neorenesansowymi hełmami. Nad skrzyżowaniem naw i transeptu wznosi się oktagonalna wieża zwieńczona kopułą i latarnią. Wnętrze jest bogato dekorowane, głównie przez Jana Dunselmana. Jego dziełem są stacje drogi krzyżowej oraz szesnaście scen przedstawiających życie św Mikołaja. Organy zbudował w 1889 roku niemiecki organmistrz Wilhelm Sauer.

W 1999 roku, po okresie zaniedbań, ukończono kosztowną restaurację części zewnętrznej oraz wnętrza świątyni. 9 grudnia 2012 roku papież Benedykt XVI podniósł kościół św. Mikołaja do godności bazyliki mniejszej. Oprócz mszy katolickich w języku holenderskim i hiszpańskim, w każdą sobotę jest sprawowane nabożeństwo anglikańskie, podczas którego chór kościelny odśpiewa nieszpory.

Bazylika św. Mikołaja jest położona w centrum Starego Miasta, naprzeciwko dworca głównego, przy Prins Hendrikkade 76.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2019 roku.