Kafarnaum (hebr. Kefar Nahum – Wioska Nahuma, dosłownie Wioska Pocieszyciela) nigdy nie było wymieniane w Starym Testamencie, wiadomo jednak, że istniało już w II wieku p.n.e. Dawni mieszkańcy miasteczka trudnili się przede wszystkim rybołówstwem i rolnictwem.

Jak podaje ewangelia wg św. Mateusza, Chrystus na początku swej publicznej działalności opuścił rodzinne Nazaret i osiedlił się w Kafarnaum. To w nim nauczał w synagodze, wypędzał złe duchy i uzdrawiał chorych: teściową św. Piotra, córkę Jaira, paralityka, oraz sługę centuriona. Po zmartwychwstaniu Jezusa, w Kafarnaum powstała jedna z pierwszych gmin chrześcijańskich, której miejscem spotkań stał się dom św. Piotra. W V lub VI wieku nad domem św. Piotra wybudowano pierwszą bazylikę z baptysterium, o której dał świadectwo Anonimus Piacentinus w roku 570. Po roku 638 Kafarnaum zostało zniszczone przez Arabów i nigdy nie podniosło się z ruin.

W 1894 roku teren zostaje zakupiony przez franciszkanów, którzy w 1905 roku rozpoczęli tutaj pierwsze badania archeologiczne. W latach 1921-26 kontynuował je o. Gaudenzio Orfali. Przebadany został teren wokół antycznej synagogi, oraz odkryto ruiny bizantyjskiej bazyliki. Pod mozaiką odkrytej bazyliki znaleziono pozostałości domu św. Piotra, zbudowanego między I wiekiem p.n.e., a IV wiekiem n.e. W czasie następnych kampanii wykopaliskowych, odsłonięto pozostałości zabudowy miejskiej z czarnego bazaltu. Odkrycia te przyczyniły się do lepszego poznania środowiska życia Chrystusa i apostołów.

Obecna, ośmiokątna świątynia zbudowana na wzór poprzedniej z czasów bizantyjskich, została wzniesiona na miejscu, gdzie tradycja i badania archeologiczne wskazują na dom Szymona Piotra, u którego Jezus znalazł schronienie i mieszkanie. Świątynię zbudowano na fundamentach domu Piotra, nie naruszając odkopanych ruin. Zarówno ołtarz jak i ławki usytuowane są amfiteatralnie wokół wykopalisk domu apostoła, które poprzez szklaną posadzkę znajdują się w zasięgu wzroku uczestniczących w nabożeństwie.

Kafarnaum położone jest na wysokości około 210 metrów p.p.m. i rozciąga się na przestrzeni około 3 km wzdłuż brzegów Jeziora Genezaret, w kierunku pobliskiej Tabghy.

Zdjęcia wykonano w październiku 2010 roku.

  • Kościół nad Domem św. Piotra

  • Tarcza herbowa

  • Wejście do świątyni

  • widok z boku

  • Wnętrze

  • Ruiny domy św. Piotra

  • Figura św. Piotra