W odległości pół kilometra na północny-wschód od bazyliki Zwiastowania w Nazarecie znajduje się grecko-ortodoksyjna świątynia św. Archanioła Gabriela, zbudowana pod koniec XVII wieku na fundamentach starszych świątyń chrześcijańskich. Kościół jest dwupoziomowy. Górna część jest normalną świątynią, w której odprawiane są msze święte, natomiast na dole, w krypcie, przy najdalszym końcu jest kamienna studnia ze źródłem, do której prowadzą schody. Na pokrywie studni, wypisane są słowa wypowiedziane przez Gabriela „Ave Maria” – „Bądź pozdrowiona, Mario”.

To tu, wg. Protoewangelii Jakuba, po raz pierwszy ukazał się Maryi Archanioł Gabriel, by Ją uprzedzić o Jej posłannictwie. Maryja wziąwszy dzban z wodą strwożona poszła do domu, gdzie Anioł Gabriel ukazał się Jej po raz drugi. Wierni kościoła prawosławnego wierzą, że to właśnie w tym miejscu archanioł Gabriel ukazał się Maryi przy źródle, a nie w jej domu, za który uważana jest grota w dolnym kościele dzisiejszej bazyliki. Wierzą oni również, że woda ze źródła ma właściwości lecznicze.

To jedyne źródło wody w Nazarecie i dlatego nasuwa się przypuszczenie, że Maryja właśnie tu przychodziła ją czerpać. Źródło Maryi, zwane także Fontanną Świętej Dziewicy, to niepozorne dziś ujęcie wody poniżej kościoła Archanioła Gabriela, przy Paul VI St. Przy wejściu do kościoła warto zatrzymać się i obejrzeć wyryte wokół drzwi starożytne inskrypcje. 

Zdjęcia wykonano w październiku 2010 roku.

 • Wejście do świątyni

 • Inskrypcja nad wejściem

 • Fasada

 • Wieżyczka - dzwonnica

 • Sygnaturka

 • Studnia przed wejściem

 • Inskrypcja

 • Wnętrze

 • Absyda

 • Ikonostas

 • Dojście do studni

 • Studnia

 • Studnia