Kościół św. Józefa w Nazarecie został wzniesiony w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się jego dom. Ewangelista Mateusz wyraźnie rozróżnia miejsce zamieszkania Maryi od domu Józefa. Zakłopotanemu ciążą Maryi Józefowi objawia się anioł i mówi: „Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki”. Święta Rodzina po powrocie z Egiptu zadomowiła się w Nazarecie i zamieszkała w domu św. Józefa, gdzie Jezus pozostał aż do wieku dojrzałego. Opis z VII wieku wyjaśnia, że „kościół jest w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się dom, w którym nasz Pan Zbawiciel był karmiony”.

Franciszkanie już w XVII wieku zainteresowali się ruinami w Nazarecie. Zakupiono wówczas ruiny kościoła z epoki krzyżowców, a w połowie XIX wieku wybudowano pierwszy kościół. Po kilkudziesięciu latach franciszkanie nabyli przylegający do świątyni teren i po przeprowadzeniu prac wykopaliskowych udało im się odtworzyć plan pierwotnego kościoła. W podłożu odkryto cysterny, groty i inne pomieszczenia wykute w skale, które wskazują na to, że pierwotnie był to teren domu mieszkalnego.

Najciekawsze odkrycie, to później wprowadzone zmiany: basenik ze stopniami pokrytymi mozaiką z dziwnym kanalikiem bez żadnego znaczenia praktycznego. Na dnie wyłożonym mozaiką znajduje się zagłębienie, oraz płyta bazaltowa wkomponowana w mozaikę. Posadzki mozaikowe układano w kościołach i miejscach kultu. Jedynym sensownym wyjaśnieniem odkryć jest stwierdzenie, że wcześniejszy dom mieszkalny zamieniono na miejsce kultu, mówiąc prościej, dom rodzinny Jezusa zamieniono na kościół. Tajemniczy basenik jest niczym innym jak baptysterium, czyli chrzcielnicą w kościele wczesnochrześcijańskim. Kanalik prawdopodobnie miał znaczenie symboliczne, a mianowicie symbolizował rzekę Jordan. Przejście przez Jordan i wejście do Ziemi Obiecanej interpretowano jako zapowiedź chrztu. Inaczej mówiąc, chrzest dla chrześcijan pierwszych wieków był jakby przejściem do nowej rzeczywistości, czyli wejściem do nowej Ziemi Obiecanej. Bazaltowa skała symbolizuje samego Chrystusa. W zagłębieniu, gdzie zbierała się woda, stawał prawdopodobnie kandydat do chrztu, a na bazaltowej skale stawał ten który udzielał sakramentu w imieniu samego Chrystusa – Skały. Kościół św.

Józefa znajduje się tuż obok Bazyliki Zwiastowania.

Zdjęcia wykonano w październiku 2010 roku.

  • Fasada

  • Tablica upamiętniająca polskie dzieci

  • Nawa

  • Nawa

  • Nawa boczna

  • Nawa

  • Baptysterium

  • Podziemia

  • Zejście do baptysterium

  • Podziemna kaplica