Sanktuarium Zwiastowania w Nazarecie, gdzie anioł pozdrowił Maryję i przekazał jej niezwykłą wiadomość, że powije Syna Bożego, istnieje praktycznie od czasów Chrystusa. Odkrycia archeologiczne w tym miejscu niezbicie wskazują, że już krewni i potomkowie rodziny Maryi w pierwszych wiekach chrześcijaństwa przekształcili miejsce jej zamieszkania w miejsce kultu. W V wieku chrześcijanie, którzy w tym czasie przybyli z różnych części świata, wybudowali w tym miejscu świątynię w stylu bizantyjskim. Zachowali przy tym dokładnie wszystkie te elementy, które były czczone wcześniej. Budowlę powstałą wtedy opisują ówcześni pielgrzymi: w roku 570 anonimowy pielgrzym z Piacenzy, a potem w roku 670 Arkulf, piszą o kościele wybudowanym nad domem Najświętszej Dziewicy i nad domem Świętej Rodziny. W XI wieku książę Galilei, Tankred odbudował w stylu romańskim zniszczoną przez czas świątynię. W nowym kościele z północnej nawy schodziło się do niewielkiej groty, w której czczono wspomnienie Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie i zamieszkania Świętej Rodziny.

W roku 1263 Bajbars na czele wojsk arabskich naciera na Nazaret i doszczętnie burzy kościół Zwiastowania. Na szczęście w ruinach kościoła ocalała Grota Zwiastowania, która nadal była odwiedzana przez lokalnych chrześcijan i pielgrzymów.

Dopiero w roku 1620 franciszkanin o. Tomasz z Nowarry, gwardian z Góry Syjon w Jerozolimie uzyskał od emira Fachr ad Dina pozwolenie na opiekę nad cennymi relikwiami. Grupa franciszkanów natychmiast zamieszkała w Nazarecie, aby strzec i bronić świętej Groty, lecz dopiero w roku 1730 pozwolono im na budowę kościoła Zwiastowania. W 1871 roku kościół ten został rozbudowany. Powstała wtedy niewielka budowla, pozbawiona stylu, niegodna tak ważnego wydarzenia.

Obecny, piąty z kolei, stojący w tym miejscu dwupoziomowy kościół został wybudowany w latach 1955-69. W centrum niższego poziomu bazyliki znajduje się absyda kościoła bizantyjskiego z V wieku, zbudowanego wokół Groty Zwiastowania, tradycyjnie uważanej za dom Maryi. Za nią, wkomponowane w północną ścianę bazyliki, widnieją pozostałości absydy XII-wiecznego kościoła krzyżowców. Znajdujące się tuż przy głównym wejściu schody prowadzą do kościoła górnego, w którym odbywają się nabożeństwa. Kamienne ściany bazyliki są udekorowane bogatą kolekcją fresków przedstawiającą różne wyobrażenia Maryi z Dzieciątkiem – dar kościołów chrześcijańskich z całego świata. Drzwiami po północnej stronie wychodzi się z bazyliki na dziedziniec, pod którym archeolodzy odkryli pozostałości po dawnym Nazarecie. Obecna Bazylika Zwiastowania dominuje nad miastem. Bazylikę w 1964 roku, wówczas jeszcze niedokończoną odwiedził papież Paweł VI, a następnie Jan Paweł II. 

Zdjęcia wykonano w październiku 2010 roku.

 • Widok ogólny

 • Fasada bazyliki

 • Fasada bazyliki

 • Elewacja boczna

 • Krzyż Jerozolimski

 • Wyobrażenia NMP

 • Figura Jana Pawła II i Rabina Izraela

 • Tablica Jana Pawła II

 • Drzwi brązowe

 • Grota

 • Grota - wnętrze

 • Mozaika

 • Relikty świątyni bizantyjskiej

 • Relikty świątyni bizantyjskiej

 • Mozaika

 • Relikty świątyni bizantyjskiej

 • Otwór między kościołem dolnym i górnym

 • Kościół górny

 • Kościół górny

 • Kopuła

 • Bazylika wieczorem

 • Bazylika nocą

 • Bazylika nocą

 • Ruiny pod bazyliką

 • Ruiny pod bazyliką

 • Ruiny pod bazyliką