Gotycki kościół katolicki pw. św. Jerzego w Jezierniku został zbudowany w I połowie XIV wieku, na miejscu starszego założenia o konstrukcji szkieletowej. Szczyt wschodni świątyni datowany jest na połowę XV wieku a ceglana część wieży na koniec XV wieku. Drewniane kondygnacje wieży datowane są na 1637 rok.

W II połowie XIX wieku kościół był zalany i konieczny był jego remont. Naprawiano między innymi: ścianę północną, dach oraz wnętrze. W okresie tym prawdopodobnie zlikwidowano północną zakrystię. W okresie II wojny światowej kościół nie ucierpiał. W latach 90-tych XX wieku przeprowadzono konserwacje ołtarza, gotyckich figur i konfesjonału, w 2009 roku remontowany był dach kościoła i siedemnastowieczna ambona.

Świątynia jest konstrukcją zbudowaną na planie prostokąta, opiętą przyporami, orientowaną, jednonawową, z płaskim drewnianym stropem i wieżą od zachodu. Do ściany południowej przylega kruchta. Ścianę wschodnią dekoruje schodkowo-sterczynowy szczyt i pas fryzu. Czworoboczna wieża o murowanej podstawie posiada kilka kondygnacji. Jej drewniana część oszalowana pionowo, na wysokości kalenicy przechodzi w ośmioboczną nadwieszoną izbicę, którą wieńczy wysoki ostrosłupowy hełm oraz krzyż. Na szczycie widnieje data 1853. W elewacji zachodniej (wieżowej) znajduje się portal wejściowy, sklepiony półkoliście i flankujące go wąskie okienka. Elewacja południowa korpusu jest pięcioosiowa z kruchtą w pierwszej osi od zachodu, okna wysoko osadzone zamknięte łukami koszowymi.

Wnętrze salowe otwarte szeroką ostrołuczną arkadą na kruchtę podwieżową; w obu pomieszczeniach deskowe stropy, ale w kruchcie zachowana osiemnastowieczna polichromia z Apoteozą św. Jerzego. Wyposażenie w większości pochodzi z XVII i XVIII wieku: ołtarz główny, ambona, konfesjonał, empora z prospektem organowym. Z gotyckiego wyposażenia zachowała się granitowa chrzcielnica, ścienne tabernakulum, figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem i figura św. Anny.

Kościół otacza cmentarz, na którym zachowały się stare nagrobki, między innymi kilka XIX-wiecznych stel oraz żeliwnych krzyży. Kościół jest usytuowany w centrum wsi, po wschodniej stronie głównej drogi wiejskiej. Akt lokacyjny wsi nadał w 1334 roku wielki mistrz Luther von Braunschweig.

Jeziernik jest położony na obszarze Wielkich Żuław Malborskich, ok. 2 km od na wschód od Ostaszewa i 8,5 km na zachód od Nowego Dworu Gdańskiego.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2019 roku.

  • Widok od drogi

  • Elewacja południowa

  • Lapidarium

  • Elewacja południowo-wschodnia

  • Elewacja północno-wschodnia

  • Elewacja północna