Klasycystyczny dwór w Kobielach Wielkich zaczęto wznosić pod koniec XIX wieku, a ukończono w 1905 roku, o czym świadczy data 1905 i inicjały wiązane z K. Tymowskim, dla którego został wzniesiony, umieszczone na fasadzie.

Jest to parterowa budowla zbudowana na planie prostokąta, nakryta czterospadowym dachem. W osi fasady znajduje się piętrowy pseudoryzalit ozdobiony czterema pilastrami dźwigającymi trójkątny naczółek. Dwór stoi w  obecnie zdewastowanym parku z pomnikowymi okazami modrzewia. W skład majątku wchodziły również : stajnia wyścigowa (przebudowana potem na łaźnię), młyn, wiatrak, kuźnia, majsternia, spichlerz i ślusarnia oraz lodownia w parku.

Od roku 1937 majątek należał do Marii Teresy Sobańskiej. Po II wojnie światowej dwór spełniał różne funkcje. Mieściły się tu: ośrodek zdrowia, izba porodowa i przedszkole. Obecnie budynek jest opuszczony i popada w ruinę. Część parku została wycięta pod budynek Urzędu Gminy.

W Kobielach Wielkich (nie w dworze) urodził się Władysław Reymont, laureat literackiej Nagrody Nobla, którego ojciec był tu organistą. Fakt ten upamiętnia obelisk odsłonięty w 2000 roku, w 75 rocznicę śmierci pisarza, w miejscu domu, w którym w dniu 7 maja 1867 roku urodził się ten wybitny Polak. Na obelisku znajduje się napis, którego fragmentem jest cytat: „Kto ino wyrzeka się zła nie czyniąc dobra ten gorsze zło rodzi – S.W. Reymont”.

Kobiele Wielkie położone są około 13 kilometrów na południowy-wschód od Radomska, przy lokalnej drodze do Wielgomłynów. Zespół dworski znajduje się tuż za Urzędem Gminy.

Zdjęcia wykonano w kwietniu 2016 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Pseudoryzalit fasady

  • Elewacja boczna

  • Elewacja tylna

  • Elewacja tylna

  • Lodownia w parku

  • Obelisk poświęcony Władysławowi Reymontowi

  • Obelisk poświęcony Władysławowi Reymontowi