Barokowy pałac w Zamysłowie został zbudowany w drugiej połowie XVIII wieku.

Jest to murowana z cegły, otynkowana, piętrowa budowla założona na planie prostokąta nakryta mansardowym dachem z lukarnami. W 1923 roku od strony południowej dobudowano werandę z wyjściem na park i ogród. Sied­mioosiowa fasada z pseudoryzalitem ma na osi wejście główne ujęte portalem. Układ wnętrza jest dwutraktowy z obszerną sienią wejściową na osi głównej. W obszernej sieni głównej, znajdującej się na środkowej osi, zachowały się sklepienia ko­lebkowo-krzyżowe i kolebkowe z lunetami.

W latach 1859-65 właścicielem pałacu była Rosalie von Hoven z Głogowa. W 1880 roku jako właściciel wymieniony został Bernhard Bernuth z Borowa. W 1910 roku majątek przeszedł w ręce Friedricha Karla von Namzer, który był inicjatorem przebudowy i rozbudowy pałacu w 1923 roku, o czym świadczy data „1923” oraz inicjały „V N” umieszczone na dobudowanym tarasie zachodnim. Po II wojnie światowej majątek przejął PGR w Kożuchowie, a w pałacu urządził mieszkania dla swoich pracowników, co przyczyniło się do jego dewastacji. Obecnie od roku 1988 nieużytkowany pałac pozostaje w gestii Agencji Nieruchomości Rol­nych Skarbu Państwa. W 2002 roku dokonano wymiany pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych. Obecnie budowla stoi pusta i popada w coraz większą ruinę.

Zamysłów jest położony 3 km na północ od Szlichtyngowej, przy lokalnej drodze do Wschowej. Pałac znajduje się w centrum wsi po lewej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2007 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja boczna z tarasem

  • Elewacja tylna