Dom podcieniowy w Kolniku według Urzędu Gminy, a także wielu innych źródeł miał pochodzić z XIX wieku. Tymczasem podczas prac renowacyjnych odnaleziono akt erekcyjny, w którym zawarto informację, że obiekt został wybudowany na cześć Adolfa Hitlera, co wskazuje, że okres jego budowy to lata 30-te XX wieku. W dokumencie tym zawarte są informacje, iż dom ten ofiarowany jest z zaszczytem jako wspólny-zbiorowy dom dla gminy Kolnik w siódmą rocznicę rządów Adolfa Hitlera. Oprócz aktu erekcyjnego robotnicy znaleźli w kominie domu również między innymi sześć guldenów i fenigów z herbami Wolnego Miasta Gdańska z lat 1932-37 oraz egzemplarz faszystowskiej gazety Danziger Dorposten z 21 lutego 1939 roku. Tytuł z pierwszej strony głosi „Z powrotem do Rzeszy”. Należy wspomnieć, że Kolnik, jak i cała Gmina Pszczółki, leżały na terenie Wolnego Miasta Gdańska.

Dom jest to konstrukcją murowaną, otynkowana, z ryglowym, wypełnionym cegłą podcieniem i ryglowymi szczytami. Podcień umieszczona w centralnej części ściany frontowej jest oparta na sześciu drewnianych słupach połączonych ze sobą arkadami. Do elewacji tylej przylega olbrzymia dobudówka, wewnątrz której znajduje się jedno wielkie pomieszczenie.

Obecnie w domu podcieniowym znajduje się siedziba Fundacji „Żyć Godnie”.  Poza pracami plastycznymi osób niepełnosprawnych można tu obejrzeć przepiękny ogród, w którym znajduje się m.in. wielowiekowa topola, najstarsze drzewo w gminie. Dom znajduje się w centrum wsi.

Kolnik jest położony 13 km na południe od Pruszcza Gdańskiego, po zachodniej stronie drogi nr 91 do Tczewa.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2017 roku.

 • Fasada

 • Podcień

 • Sień

 • Sala w dobudówce

 • Sala w dobudówce

 • Sala w dobudówce

 • Fasada

 • Widok z tyłu

 • Widok z tyłu

 • Widok z tyłu

 • Widok od ulicy