Pierwsze wzmianki na temat Balzers pochodzą z 842 roku. Najważniejszym zabytkiem miasteczka jest Zamek Gutenberg. Warownia została wzniesiona w XII wieku na miejscu kościoła i cmentarza. Dawny kościół został ufortyfikowany, dobudowując mur pierścieniowy. W tym czasie powstała również wieża, która później wyposażona została w blanki. Do początku XIII wieku zamek był własnością szwajcarskiego rodu Frauenburgów z Gryzonii. Po śmierci hrabiego Henryka von Frauenburg w 1314 roku, zamek przeszedł na własność rodu Habsburgów  i służył przede wszystkim do ochrony pogranicza między miejscowymi terenami należącymi do Habsburgów a niezależnymi kantonami szwajcarskimi. Na przełomie XV i XV wieku zamek przeszedł szeroko zakrojone prace budowlane z inicjatywy cesarza Maksymiliana I, mające na celu naprawienie zniszczeń, jakie wyrządziło zamkowi oblężenie w 1499 roku podczas wojny szwabskiej. Do twierdzy do 1537 roku można się było dostać przez most zwodzony, który musiał zostać rozebrany z powodu zniszczeń spowodowanych przez burzę i nigdy go nie odbudowano. W XVII i XVIII wieku zamek przestał być używany do celów wojskowych i został uszkodzony w wyniku kilku pożarów. Nadal był jednak używany do 1750 roku jako rezydencja. Po pożarze w 1795 roku, który poważnie uszkodził Balzers, ruiny zamku posłużyły jako źródło materiałów budowlanych do odbudowy miasta.

W 1824 roku miasto odkupiło zamek i odnowiło, aby w 1854 roku sprzedać go księżniczce Franciszce z Liechtensteinu. Zamek został gruntownie odrestaurowany w latach 1905-12 pod nadzorem urodzonego w Vaduz architekta Egona Rheinbergera, który był jego nowym właścicielem. Po śmierci Rheinbergera w 1936 roku zamek został wynajęty przez gminę, aż do momentu wystawienia go na sprzedaż w 1951 roku. W 1979 roku budowla została zakupiona przez księstwo Liechtensteinu na cele państwowe i muzealne. Jednakże ostatni potomek prywatnych właścicieli posiadał odziedziczone prawa do zamieszkiwania w zamku, aż do jego śmierci w roku 2001. Zamek jest jednym z pięciu znajdujących się w Liechtensteinie, zachowany w bardzo dobrym stanie, jest udostępniony zwiedzającym. Zamek leży na 70-metrowej wolno stojącej skale w pobliżu centrum.

Balzers jest położone około 9 km na południe od Vaduz.

Zdjęcia pochodzą z filmu nagranego kamerą VHS w sierpniu 1994 roku. Niestety ich jakość pozostawia wiele do życzenia, ale chciałem je wykorzystać.

  • Zamek

  • Panorama miasta ze wzgórza zamkowego

  • Panorama miasta ze wzgórza zamkowego

  • Kościół św. Mikołaja w Balzers