Początki Feldkirch sięgają czasów starożytnych, kiedy to Rzymianie założyli tu jedną ze swoich kolonii. Pierwsze wzmianki pisane o mieście pochodzą z pierwszej połowy XIII wieku. Rozwój miasta nastąpił wraz z tym jak książę Hugo z Montfort przeniósł tu swoją siedzibę z Bregencji. Zamieszkał on w zamku Schattenburg wokół którego rozkwitło miasto, które w XIV wieku stało się jednym z ważniejszych ośrodków handlowych regionu. W XV wieku cały region Voralbergu znalazł się w rękach Habsburgów i od tego czasu (z paroma wyjątkami – podczas wojny trzydziestoletniej, w okresie napoleońskim, gdy stał się częścią Bawarii, oraz przez kilka lat po Anschlussie Austrii przez III Rzeszę) należy do Austrii.

Historyczne centrum miasta uchodzi za jeden z najlepiej zachowanych w Austrii średniowiecznych zespołów urbanistyczno-architektonicznych. Za najważniejszy zabytek miasta uważa się dobrze zachowany zamek Schattenburg położony na wzgórzu na wschód od centrum. Zamek, wraz z miastem (z którym był pierwotnie połączony murami obronnymi), został zbudowany w w 1185 roku przez hrabiego Hugona I von Montfort z rodu palatynów z Tybingi (znanego też jako Hugo III von Tübingen) i do 1390 roku pozostawał siedzibą hrabiów Montfort. To dzięki niemu powstał wysoki, 23-metrowy donżon, znajdujący się w samym sercu twierdzy. W XV wieku, kiedy wygasł ród Montfortów, zamek przeszedł w posiadanie Habsburgów. Swój obecny wygląd twierdza uzyskała w czasie ostatniej większej przebudowy jaka przeprowadzona została na początku XVI wieku przez cesarza Maksymiliana. Pod koniec wojny trzydziestoletniej był przez pewien czas zajęty przez Szwedów; później stracił znaczenie militarne i pełnił różne funkcje, by ostatecznie na początku XX wieku stać się siedzibą muzeum historycznego. Sale wystawowe znajdują się na I piętrze budowli, a na parterze zbudowano tradycyjną karczmę. Z okolic zamku rozciąga się interesujący widok na Feldkirch i okolice.

Starówka Feldkirch, otoczona murami obronnymi zbudowanymi pierwotnie w XIII wieku, poźniej wzniesionymi na nowo w XV wieku i cześciowo rozebranymi dopiero w XVIII wieku, leży u stóp zamku Schattenburg. Serce starówki stanowi niewielki Plac Katedralny (Domplatz), który zdobi okazała późnogotycka katedra św. Mikołaja (St Nicholas Dompfarrkirche). Pierwsza świątynia wzniesiona została na przełomie XIII i XIV wieku, w stylu romańskim, później poważnie zniszczona w kilku pożarach została odbudowana w stylu gotyckim w 1478 roku. Katedra ma podwójną nawę typu halowego z wieżą umieszczoną asymetrycznie na końcu północnej nawy i siatkowe sklepienie charakterystyczne dla okresu późnego gotyku. Nad prawym bocznym ołtarzem jest umieszczone „Zdjęcie z Krzyża” , namalowany w 1521 r. przez Wolfa Hubera, artystę ze szkoły Dunaju, urodzonego w Feldkirch. Baldachim z kutego żelaza podtrzymujący ambonę był pierwotnie gotyckim tabernakulum. W prezbiterium dobudowanym ok. 1520 roku widać cechy renesansowe.

Pozostałe ważne zabytki Feldkirch to m.in. budynek ratusza (pierwotnie z końca XV wieku, odbudowanego później, po pożarze miasta, w końcu XVII wieku i poddanego w XX wieku jeszcze jednej, dalej idącej rekonstrukcji), zbudowany w XVI wieku i przebudowany wiek później Klasztor Dominikanów, pochodzący z przełomu XV i XVI wieku Johanniterkirche (obecnie siedziba Muzeum Sztuki Współczesnej), XVII wieczny Pałac Liechtensteinów (Palais Liechtenstein), stanowiące pozostałość po dawnych obwarowaniach  dwie zachowane XV-wieczne bramy (Churer Tor i Mühletor), wieże (Katzenturm ,Pulverturm  i Wasserturm oraz pochodzący z XVI wieku przycmentarny kościół św. Piotra i Pawła.

Feldkirch jest położone w regionie Voralberg w dolinie górnego Renu na styku granicy Austrii ze Szwajcarią i Liechtensteinem, nad rzeką Ill.

Zdjęcia pochodzą z filmu nagranego kamerą VHS w sierpniu 1994 roku. Niestety ich jakość pozostawia wiele do życzenia, ale chciałem je wykorzystać.

 • Zamek

 • Donżon

 • Dziedziniec

 • Kościół św. Mikołaja

 • Zdjęcie z Krzyża

 • Ołtarz główny

 • Domplatz

 • Ratusz

 • Wasserturm

 • Katzenturm

 • Rzeka Ill