Gotycki kościół św. Piotra (łot. Svētā Pētera baznīca) w Rydze został wzniesiony na początku XIII wieku (pierwsza wzmianka w kronikach pojawia się już w 1209 roku), choć nie jest jasne, kiedy dokładnie wzniesiona została pierwsza, drewniana konstrukcja. W okresie średniowiecza kościół św. Piotra stanowił główną świątynię ryskiego mieszczaństwa – czasem nawet dosłowny bastion oporu mieszczan przeciw dwóm innym siłom mającym wpływ na losy miasta – biskupowi i Kawalerom Mieczowym. Kościelna wieża-dzwonnica pełniła także funkcję wieży obserwacyjnej. Na dzwonnicy zawieszone były dwa dzwony – Długi, w który bito jedynie w dni świąteczne i Roboczy, którego bicie wyznaczało rytm życia miejskiego.

Budowę kościoła św. Piotra można podzielić na trzy zasadnicze etapy. Dwa pierwsze są związane z gotykiem, trzeci zaś z wczesnym barokiem. W pierwszym etapie została zbudowana nawa główna kościoła. W drugim etapie wybudowano nowy ołtarz oraz wieżę z „piramidową” szpilą. W efekcie czego powstała trójnawowa bazylika z prezbiterium, obejściem i 136 – metrową dzwonnicą ( w średniowieczu była to jedna z największych, a przez to i najwspanialszych konstrukcji tego typu w Europie). W 1666 roku  wieża się zawaliła, lecz wkrótce ją odbudowano. W 1677 roku wieża ponownie została zniszczona przez pożar. W trzecim etapie zbudowano zachodnią część kościoła oraz nową barokową wieżę o wysokości 120 metrów, zaprojektowaną przez Ruperta Bindenschu. Była to najwyższa drewniana szpila w Europie. Szpila ponownie się spaliła w 1721 roku na skutek uderzenia pioruna, a w latach 1745-46 została odbudowana na podobieństwo pierwotnej, jednak była wyższa (120,7 metra).

W 1941 roku podczas niemieckiej agresji wieża została zburzona, a konstrukcja kościoła silnie naruszona. Z wcześniejszego bogatego wykończenia budowli nie zostało prawie nic. W 1954 roku zaczęły się prace przy odbudowie świątyni. Wieża została odbudowana w latach 1968-73; tym razem miała wysokość 123,25 metra, zaś odnowa pomieszczeń zakończona została w 1984 roku. Zwiedzając świątynię z zewnątrz warto zwrócić uwagę na trzy zrekonstruowane portale (pierwotne zaprojektował je również Bindenschu), wykonane z niezwykle rzadkiego dolomitu kircholmskiego. Do wnętrza kościoła warto jest natomiast zajrzeć po to, by zobaczyć epitafia i tablice pamiątkowe, zwłaszcza te przypominające o wizycie w Rydze królów Szwecji Gustawa Adolfa i Karola XVI Gustawa. Imponująca wieża – dzwonnica kościoła św. Piotra jest dziś jednym z najbardziej charakterystycznych punktów w krajobrazie Rygi. Na wysokości 72 metrów znajduje się platforma widokowa, z której rozciąga się znakomita panorama miasta, a zwłaszcza położonej u stóp świątyni Starej Rygi.

Kościół św. Piotra wznosi się przy ul. Pēterbaznīcas, na terenie Starej Rygi.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2014 roku.

  • Wieża - dzwonnica

  • Woeża - dzwonnica

  • Trzy portale

  • Hełm wieży

  • Prezbiterium