Kościół Matki Boskiej Bolesnej w Rydze (Sāpju Dievmātes baznīca) wzniesiono pod koniec XVIII wieku z inicjatywy austriackiego cesarza Józefa II Habsburga, a za zgodą carycy Katarzyny, na miejscu wcześniejszej drewnianej kapliczki. Swój udział w budowie kościoła miał także ostatni polski król elekcyjny Stanisław August Poniatowski, który przekazał na ten cel część funduszów. Świątynię zbudowano w stylu klasycystycznym w latach 1784–85. Konsekracji dokonał 28 lipca 1785 biskup pomocniczy mohylewski Jan Benisławski. W latach 1806–20 kościół znajdował się pod jurysdykcją jezuitów, a od 1822 do 1868 – dominikanów.

W czasach, gdy proboszczem kościoła był Stefan Kozłowski (okres rządów generała-gubernatora Inflant Suworowa), budynek został przebudowany i powiększony. Zrealizowany w latach 1858–1860 projekt wykonał ryski architekt Johann Felsko. Obecnie jest to trzynawowa świątynia o pięknej śnieżnobiałej elewacji i jasnobłękitnym, strzelistym dachu. We wnętrzu o wymiarach 28 metrów (długość) na 14 metrów (szerokość) i 12 metrów (wysokość) znajdowało się pięć marmurowych ołtarzy: Matki Boskiej Bolesnej, św. Ignacego Loyoli, św. Jana Nepomucena, św. Wincentego z Ferrary i przybicia Jezusa do krzyża. Po wybudowaniu kościoła proboszcz luterańskiej parafii św. Jakuba Christopf Adolf Ludwig Diegelstaet, zwrócił katolikom należącą do nich kamienną rzeźbę Matki Boskiej Bolesnej, która została ukryta w XVII wieku w kościele luterańskim z obawy przed zniszczeniem przez Szwedów. Proboszcz parafii Jānis Gindels umiejscowił figurę w specjalnie przygotowanej na tę okoliczność niszy w ścianie prezbiterium. Obecnie figura znajduje się w muzeum.

Od 1940 roku w świątyni odbywały się greckokatolickie msze święte (ponownie od 1993). W czasach sowieckich w kościele odprawiano nabożeństwa, funkcję proboszczów pełnili m.in. Leonard Kozłowski (1956–61, 1982–93) i Zigfrīds Naglis (1971–82). W kościele Matki Boskiej Bolesnej w każdą niedzielę i święta odbywają się nabożeństwa nie tylko w języku łotewskim, ale też – za sprawą obecnego polskiego proboszcza – po polsku, a także po rosyjsku.

Kościół Matki Boskiej Bolesnej jest położony przy ul. Zamkowej (Pils ielā) 5.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2014 roku.

  • Kościół i plebania

  • Wieża świątyni

  • Nawa główna

  • Ambona

  • Ołtarz główny

  • Organy