Pierwotny barokowy dwór w Lubaszu został zbudowany w 1756 roku dla rodziny Miaskowskich. Nie wiadomo jak wyglądała ta budowla, ponieważ w połowie XIX wieku oraz w 1911 roku została gruntownie przebudowana przez Szułdrzyńskich na klasycystyczny pałac.

Powstała wówczas parterowa, murowana z cegły budowla wzniesiona na planie zbliżonym do litery „L”. Obiekt zbudowany na wysokich, sklepionych kolebkowo, piwnicach, nakryto dachem naczółkowym. Otynkowane elewacje ozdobiono boniowaniem. Prostokątne otwory okienne o regularnym układzie są ujęte w obramienia. Jedynie w szczytach elewacji bocznych wprowadzono okna półkoliste, oświetlające poddasze. W elewacji frontowej znajduje się charakterystyczny podcień wsparty na dziesięciu toskańskich kolumnach, stojących na wysokiej, równej cokołowi budynku, podmurówce. Kolumny wraz z belkowaniem i gzymsem podtrzymują okap dachu, w którym, w środkowej partii, zaprojektowano trójkątny naczółek akcentujący główne wejście i obejmujący trzy osie elewacji. Główne wejście, poprzedzone wachlarzowymi schodami prowadzącymi na wysoki parter, flankowane jest parami przyściennych toskańskich kolumn. Nad wejściem umieszczono herb Zadora – Szułdrzyńskich oraz daty: 1546 (domniemany rok budowy najstarszego dworu), 1756 oraz 1911. W elewacji ogrodowej (niegdyś frontowej) umieszczono czterokolumnowy portyk, zwieńczony trójkątnym tympanonem. Nad znajdującym się tutaj dawnym, głównym wejściem, zachowała się marmurowa tablica z łacińskim napisem odnoszącym się do dziejów wsi i majętności, z datą 1756 oraz literami WMBMWK (Wojewoda Maksymilian Bończa Miaskowski Wojewoda Kaliski). Układ wnętrza głównego korpusu dworu jest dwutraktowy z sienią i salonem na osi. Otaczające pałac krajobrazowe założenie parkowe, niegdyś rozległe i malownicze, rozplanowane zostało zapewne w XVIII wieku. Powiększane, uzupełniane i przekształcane było w ciągu XIX wieku. W parku znajduje się oficyna klasycystyczna murowana wzniesiona po 1835 roku.

Ostatnim właścicielem Lubasza z rodziny Szułdrzyńskich był syn Mieczysława, imiennik swego ojca, który mieszkał tutaj do 1939 roku. Obecnie rezydencja pełni funkcje bursy szkolnej.

Lubasz jest położony 6,5 km na południe od Czarnkowa, przy drodze nr 182 do Wronek. Pałac jest zlokalizowany we wschodniej części miasteczka, na obszarze rozległego parku krajobrazowego przylegającego do jeziora, przy ul. Wiejskiej 36.

Zdjęcia wykonano w kwietniu 2018 roku.

  • Elewacja frontpwa z podcieniem

  • Widok od zachodu

  • Tablica erekcyjna Szułdrzyńskich

  • Podcień fasady

  • Widok od północy

  • Dawny portyk główny

  • Narożnik południowo-wschodni

  • Elewacja południowa

  • Narożnik południowo-zachodni