Późnobarokowy kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin w Lubaszu został wzniesiony w latach 1750 – 61.

Jednonawową świątynię zbudowano na planie krzyża z dwoma wieżami flankującymi fasadę, zwieńczonymi hełmami. Kościół posiada dwie boczne kaplice a oprócz ołtarza głównego wewnątrz znajduje się jeszcze pięć ołtarzy bocznych. Przy ołtarzu głównym znajdują się drogocenne wota ofiarowane w 1651 roku przez Teodora i Łukasza Gorajskich za ocalenie w bitwie pod Beresteczkiem. W kaplicy św. Antoniego umieszczono XVII-wieczny obraz „Zaśnięcie św. Józefa”, namalowany według Rubensa. Wnętrze bogato zdobione wykonane jest w stylu rokokowym. Na szczególną uwagę zasługują stylowe stalle, rzeźbiona ambona i chrzcielnica oraz chór przyozdobiony rzeźbami. Przed drugą wojną światową kościół otrzymał nową polichromię według projektu profesora Wacława Taranczewskiego z Poznania. Prace trwające dwa lata zostały zakończone w 1938 roku. Strop przyozdobiony został malowidłami przedstawiającymi sceny z życia Matki Boskiej oraz postacie polskich świętych. Polichromia została odnowiona w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 

W ołtarzu znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Lubaskiej, o którym pierwsza historyczna wzmianka pochodzi  z 1553 roku. Kościół lubaski jest więc od dawna ośrodkiem kultu Maryjnego. Pochodzące z XVIII wieku korony ozdabiające portret Matki Boskiej skradziono z kościoła w latach osiemdziesiątych XX wieku. W roku jubileuszowym dokonano koronacji obrazu koronami papieskimi poświęconymi przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas pielgrzymki do kraju w czerwcu 1999 roku. Uroczystości koronacyjne odbyły się 03 września 2000 roku a wzięło w mich udział kilka tysięcy wiernych z całej Wielkopolski. W ostatnim dziesięcioleciu sanktuarium zostało gruntownie wyremontowane. Położono między innymi nowe tynki, wykonano nową elewację i posadzkę, osadzono nowe wieże, wyremontowano dach, odrestaurowano ogrodzenie. Wewnątrz sanktuarium odnowiono ołtarz główny i dwa boczne ołtarze. Do zespołu architektonicznego kościoła należy również neogotycka dzwonnica wzniesiona w 1856 roku w formie czworobocznej wieży z motywami stylizowanego gotyku angielskiego. Ciekawy jest też zabytkowy cmentarz przykościelny, założony w 1761 roku, na którym zachowane zostały okazałe dawne nagrobki.

Lubasz jest położony 6,5 km na południe od Czarnkowa, przy drodze nr 182 do Wronek. Sanktuarium pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin znajduje się w północnej części miasteczka.

Zdjęcia wykonano w kwietniu 2018 roku.

 • Fasada

 • Fasada

 • Nawa

 • Prezbiterium

 • Freski na stropie

 • Widok od południa

 • Widok od wschodu

 • Kaplica północna

 • Epitafium Szułdrzyńskich

 • Tablica informacyjna

 • Neogotycka dzwonnica