Kościół św. Pawła w Rabacie został zbudowany pod koniec XVI wieku na miejscu wczesnochrześcijańskiej kaplicy, nad Grotą św. Pawła, w której apostoł spędził kilka tygodni szerząc tu nową wiarę.

Barokowa, trójnawowa świątynia została wzniesiona na planie krzyża łacińskiego i nakryta dwuspadowymi dachami z kopułą. Fasada kościoła jest trójdzielna z trzema portalami. Najwyższa część środkowa została zwieńczona trójkątnym szczytem, a boczne niewielkimi wieżyczkami. Po lewej stronie świątyni znajduje się cmentarz.

Wejście do groty znajduje się w budynku po prawej stronie kościoła, oraz z jego wnętrza, z bocznej kaplicy. Gdy zejdziemy do podziemi naszym oczom ukaże się duża grota z kaplicami, której podłoga jest po części wyłożona płytami nagrobnymi. Po prawej stronie znajduje się dużo mniejsza grota z marmurowym posągiem apostoła ufundowanym przez joannitów. Prócz posągu w środku można zobaczyć przepiękny srebrny kandelabr w kształcie statku. Według legendy to właśnie tutaj miał przebywać św. Paweł, kiedy jego statek rozbił się u wybrzeży Malty w 60 r. n.e., głosząc kazania i uzdrawiając jej mieszkańców. Według przekazów było tu również rzymskie więzienie. Wewnątrz znajdują się dawne, wydrążone w miękkiej skale wapiennej katakumby, w których grzebano pierwszych chrześcijan. W grocie znajduje się również tabliczka informująca, że w 1990 roku Jan Paweł II modlił się tu podczas swojej wizyty na Malcie.

W Rabacie znajdują się też dwa podziemne cmentarze, w których chowano zmarłych zarówno w pierwszych wiekach chrześcijaństwa jak i w czasach późniejszych, a w czasie II wojny światowej służyły jako schrony przeciwlotnicze. Kilkadziesiąt metrów od groty znajduje się wejście do katakumb św. Pawła, a około 100 metrów dalej drugie do katakumb św. Agaty.

Rabat to obecnie przedmieście Mdiny, położone w centralnym punkcie wyspy, 10 km na zachód od Valletty.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2017 roku.

 • Fasada

 • Zwieńczenie głównego portalu

 • Elewacja północna

 • Kopuła i dzwonnica

 • Dzwonnica

 • Dawny cmentarz

 • Dawny cmentarz

 • Elewacja południowa

 • Kaplica

 • Kaplica

 • Zejście do Groty z kaplicy

 • Zejście do Groty z kaplicy

 • Wejście do muzeum i groty

 • Zejście do Groty z muzeum

 • Grota

 • Przedsionek groty

 • Przedsionek groty

 • Przedsionek groty

 • Przedsionek groty

 • Przedsionek groty

 • Kościół św. Agaty

Nowe zdjęcia wykonał w październiku 2019 roku mój kolega Wojciech Pozorski.

 • Kościół św. Pawła

 • Fasada kościoła

 • Grota św. Pawła

 • Grota św. Pawła

 • Grota św. Pawła

 • Muzeum